آفرودیته یا افرودیت الهه و خدای عشق و زیبائی

آفرودیته ، خدابانو و الهه عشق و زیبائی

آفرودیته توضیخ کامل درباره خدابانو و اسطوره الهه عشق و زیبایی افرودیته – افرودیت

آفرودیته یا افرودیت الهه و خدای عشق و زیبائی

آفرودیته یا آفرودیت

آفرودیته یا آفرودیت در اسطوره های یونان فرزند پادشاه خدایان زئوس و حوری دریایی دیونه . الهه عشق . زیبایی و شور جنسی است.
در اساطیر رومی با ونوس قابل قیاس است و کوپیدو پیام رسان عشق بود.
او بجز زیبایی اش صفت مشخصه ای ندارد .
اما پیوند او با باروری طبیعت ممکن است با گل ها یا ساقه های پیچیده گیاهان نشان داده شود.
نمادهای او دلفین . نیلوفر آبی . گل رز . گوش ماهی . فاخته . گنجشک . آینه . قو و کمربند هستند

تولد آفرودیته

بر طبق روایات هزیود . آفرودیته هنگامی به دنیا آمد که اورانوس پدر تمام خدایان توسط پسرش کرونوس اخته گشت.
کرونوس اندام تناسلی اورانوس را بریده و به اقیانوس انداخت که سبب ایجاد کف و حباب هایی در اقیانوس گشت.
در اینجا بود که آفروس ( به معنی کف دریا ) و دیته ( به معنی خارج شده ) به وجود آمد
و آب دریا او را در حالی که سوار بر گوش ماهی بود . به ساحل جزیره قبرس و یا به کیترا برد.
از قطره های خون اورانوس نیز الهه های انتقام پدیدار شدند.
اما بر طبق ایلیاد . اثر حماسی شاعر نابینای یونانی هومر .
آفرودیته دختر زئوس و حوری دریایی دیونه به حساب می آید.
او بسیار زیبا و اعتقاد شدیدی به عشق داشت.

ظاهر آفرودیته

آفرودیته یک زن جوان جذاب بود که لباس های ظریف به تن می کرد
و علاقه زیادی به انداختن جواهرات داشت.
مژه هایی فر شده داشت و همیشه لبخندی در چهره دوست داشتنی او دیده می شد و عاشق لبخند زدن بود.
چشمانش همانند آسمان تابستان آبی . پوستی به سفیدی کف دریایی که از آن به دنیا آمده بود داشت
و موهایی به رنگ طلایی همانند اشعه خورشید در هنگام غروب داشت.
زمانی که از آب خارج شده و پا به خشکی می گذاشت .
بعد از هر قدم او زیر جای پاهایش گل هایی می شکفتند
و هنگامی که به جلسات خدایان دعوت می شد همه به او عشق ورزیده و او را تحسین می کردند.

همسران و فرزندان

آفرودیته همسر هفائستوس بود اما با بسیاری از خدایان و افراد زمینی رابطه داشت
و از هر کدام فرزندانی آورد.
بعد از تولدش به علت زیبایی . زئوس می ترسید که خدایان بر سر ازدواج با آفرودیته با هم به نزاع بپردازند
به همین خاطر او را به همسری هفائستوس . ایزد آتش و آهنگری درآورد .
اما او دلباخته آرس . ایزد جنگ شد.
او به سختی باور می کرد که تا این حد خوش شانس باشد و از تمام قابلیت های خود استفاده می کرد تا بیشترین جواهرات را برای او درست کند.
او یک کمربند زیبا از طلا با بافت جادویی و ملیله دوز برای او درست کرد.
اگرچه هفائستوس . آهنگر و پیشه وری زبردست بود .
اما شل بود و ظاهری زشت داشت .
حال آنکه آرس . زیبا و خوش بنیه بود.
آفرودیته و معشوقش مخفیانه در قصر هفائستوس دیدار می کردند .
تا آنکه روزی خورشید آن ها را دید و ماجرا را برای ایزد آهنگر تعریف کرد.
هفائستوس خشمگین شد و بلافاصله توری حیرت انگیز ساخت که به ظرافت تار عنکبوت و به محکمی آهن بود
. و چشم غیر مسلح قادر به دیدن آن نبود.
وی پیش از آنکه عازم سفر پر سر و صدای خود به جزیره لمنوس شود .
این تور را در اطراف تخت آفرودیته نصب کرد.

افتادن در تور

آرس از این فرصت استفاده کرد و یک راست نزد آفرودیته شتافت.
اما به محض اینکه آن ها یکدیگر را در آغوش کشیدند . تور در اطراف آن ها فرود آمد .
و چنان آن ها را در خود گرفت که قادر به حرکت نبودند. خورشید یکبار دیگر به هفائستوس اطلاع داد .
و او شتابان به خانه بازگشت و خشم خود را خالی کرد ؛
او در حالی که در آستانه در ایستاده بود . فریاد زد و از همه خدایان خواست که بیایند و این زوج بی شرم را تماشا کنند.
پوزئیدون . آپولون و هرمس همگی وارد شدند و پیشنهادی مبنی بر اینکه آرس باید جریمه ای را که زناکاران به شوهران می پردازند به هفائستوس بپردازد.
پوزئیدون هفائستوس را ترغیب کرد که آن ها را آزاد کند و سرانجام هنگامی که پوزئیدون آنچه را که آرس قبول کرده بود بپردازد تضمین کرد .
هفائستوس قبول کرد و زنجیرها را گشود. این جفت بداقبال در بدنامی گریختند .
آرس به تراس رفت و آفرودیته آشفته . به پافوس . پناهگاه خود در قبرس رفت
و در آنجا سه خواهر که الهه بودند او را حمام کردند . بر تنش روغن مالیدند و لباسی زیبا بر او پوشانیدند .
به طوری که بار دیگر چنان دلربا شد که چشم ها را خیره می کرد.
آفرودیته معشوقه های بسیاری در میان ایزدان و افراد زمینی داشت .
از جمله معروف ترین معشوقه زمینی او شاید آدونیس باشد.
او همچنین با آرس خدای جنگ به صورت پنهانی رابطه عاشقانه داشت.
برخی از فرزندان او عبارتند از اروس . انتروس . هایمنایس و آینیاس با معشوق تروایی خود آنخیسس.
او توسط خاریتس همراهی می شد.

آفرودیته در تروا

در افسانه ها آمده روزی جشنی به مناسبت ازدواج پلئوس و ثتیس ( والدین احتمالی آشیل ) برپا شد
و همه ایزدان و ایزدبانوان به جز اریس الهه نفاق در آن دعوت شدند.
اریس حسادت ورزید و با سیبی طلایی وارد مجلس شد.
سیبی که بر روی آن نوشته شده بود برای زیباترین .
برای به دست آوردن آن سیب بین آفرودیته . هرا و آتنا که هر سه ادعای زیبا بودن می کردند نفاق افتاد
و از زئوس خواستند بین آن ها داوری کند.
اما زئوس امتناع ورزید و از پاریس شاهزاده تروا درخواست کرد قضاوت را بر عهده گیرد.
اما پاریس نتوانست تصمیم بگیرد زیرا هر سه بسیار زیبا بودند.
پس این سه الهه به او وعده هایی دادند. هرا به او قول حکومت بر آسیا و اروپا را داد .
آتنا قول حکومت بر تروا و آفرودیته وعده تصاحب زیباترین زن جهان یعنی هلن که همسر منلائوس . پادشاه اسپارت بود.
پاریس که شیفته هلن شده بود او را می دزدد و به همین دلیل جنگی در می افتد.
آتنا در جنگ تروا از طرافداران یونانیان بود و چون خدایان در جنگ درگیر می شوند
آفرودیته به یاری سربازی می شتابد و در نجات او می کوشد .
اما آتنا ضربتی بر سینه او وارد می کند و بر زمینش می زند.

آفرودیته یا افرودیت الهه و خدای عشق و زیبائی

درباره افرودیته بزبان ساده تر

آفرودیت . خدابانو و الهه عشق و زیبائی
در اسطوره یونانی . آفرودیت حضور بی نظیری دارد که باعث می شود
میرنده ها ( انسانها ) و خدایان به استثنای سه خدا بانوی باکره عاشق او بشوند
و زندگی نو و تازه ای بیابند
او میتواند یک مجسمه را تبدیل به زنی جاندار کند
در حالیکه آتنا میتواند انسانهای جاندار را تبدیل به مجسمه کند
آفرودیت الهام بخش شعر و سخنان شور آمیز است
و نماد نیروی عشق و خاصیت تبدیل بخشی آن است
اما آفرودیت هیچگاه قربانی و مظلوم واقع نگشت
و هیچگاه رنج و مرارت نکشید
در روابط اش با دیگری . احساس میل و تمنا همیشه دوطرفه بوده
و او هرگز قربانی هوس های دیگری نشده است
او تجربه های احساسی با دیگران را بیشتر از تجربه های مستقل و تنها که تنها خدایان باکره را بر می انگیزاند
و یا تجربه های متصل شدن و باقی ماندن در یک رابطه
خدا بانو های آسیب پذیر ارزش می نهد
پس بعنوان یک خدابانوی کیمیاگری خاصیت استحاله بخشی
آفرودیت شباهت هایش با خدابانوهای دو دسته دیگر آشکار است
اما او بطور ذاتی . متفاوت با هر دو گروه خدابانو ها است
یعنی درست است که برای آفرودیت رابطه مهم است
اما نه به معنای رابطه توام با تعهد طولانی مدت

خدابانو آفرودیت

مثل خدابانو های آسیب پذیر آفرودیت بدنبال ایجاد رابطه است
تا انرژی جدیدی به زندگی بیابد
این آرکی تایپ . ظهور اش یا از طریق روابط جنسی است و یا خلاقیت وسیله
آنچه که آفرودیت بدنبال آن است
با خدایان باکره متفاوت است اما او نیز مانند خدابانو های باکره
تمرکزش در این است که چه چیزی برای خودِ او معنا دار است
و وقتی تمرکز میکند دیگران نمی توانند حواس او را از هدفی که دارد پرت کنند
آفرودیت به آنچه ارزش می نهد منحصرا برای شوق شخصی است
و جهت موفقیت . دست آورد اجتماعی و یا شهرت نیست
از قضا آفرودیت در این مورد بطور متناقضی پارادوکسی
به هستیای درون گرا شبیه است که در صورت ظاهر هیچ شباهتی به آفرودیت ندارد
هیچکدام به دنبال شهرت و موفقیت اجتماعی نیستند
آفرودیت خدابانوی زیبائی که رومی ها او را ونوس می نامند
زیباترین خدا بانو هاست
شاعران از موهای طلائی و چشمهای براق و پوست نرم و سینه های زیبای او شعر ها سروده اند
هومر او را عاشق خندیدن و سرشار از دلربائی غیر قابل مقاومت می دانست
او سوژه محبوب مجسمه سازان بخاطر داشتن اندام هوس انگیز و زنانه است
طلائی صفت آفرودیت است و یونانیان طلائی را به مفهوم “ زیبائی ” می گرفتند
پرنده منسوب به او “ قمری ” و مرغ عشق و قو است
گل سرخ که هدیه عشاق به همدیگر است و از میان میوه ها سیب
بخصوص سیب طلائی رنگ . و انار سرخ
که با پرسفون در اینجا شراکت دارد میوه های منسوب به آفرودیت است

اسطوره زایش آفرودیت

در اسطوره های یونانی دو روایت از زایش و تولد آفرودیت آورده شده است
هسیود و هومر دو داستان کاملا متفاوت را نقل می کنند
در مدل هومری . آفرودیت تولدش عادی بود
او دختر زئوس و یک پری دریائی به نام دیون است
اما در مدل هسیود . آفرودیت از یک جنایت وحشیانه متولد شد
کرونوس هنگامی که آلت جنسی پدرش اورانوس را به دریا افکند
کف های سفید مانند اسپرم به همه جا پراکنده شدند
و از آن کف ها آفرودیت به شکل یک زن بالغ به وجود آمد
تصویر آفرودیت . بر آمده از کف های دریا از بتوچلی نقاش
به نام تولد ونوس یک اثر جاودانه است
روایت است که وقتی آفرودیت از دریا برآمد و به جزیره سیترا در قبرس وارد شد
اروس ( عشق ) و هیمه روس ( تمنا ) با او همراه بودند
و با همراهی آنها به کوه المپ رفته و مورد استقبال قرار می گیرد
بسیاری از خدایان که از زیبائی او در شگفت بودند خواستار او شدند
اما برخلاف خدابانو های دیگر که شوهر خود را انتخاب نکرده بودند
پرسفون اغفال شده . هرا اغوا شده . دیمیتر تجاوز جنسی شده
آفرودیت آزاد بود که همسر خود را بر بگزیند
او هفایستوس . خدای لنگ و صنعتگر و خدای آتش و آهنگری را برگزید
و هرا که مادر هفاستوس بود . پسرش را بخاطر این ازدواج از خود طرد کرد

آفرودیت و هفایستوس فرزندی بوجود نیاوردند

آفرودیت و هفایستوس فرزندی بوجود نیاوردند
ازدواج آنها . اتحاد زیبائی و صنعت است که نتیجه اش هنر است
در شجره خانوادگی . آفرودیت با نسل دوم المپیان مرد
نسل پسران بیشتر همطراز است تا نسل پدران
زئوس . پوزیدون و هادس آفرودیت با ارس خدای جنگ رابطه عاشقانه ایجاد کرد
و فرزندانی ازاین دو بوجود آمد
یکی از عشاق دیگر او . هرمس . پیام آور خدایان بود
که ارواح را به جهان زیرین هدایت میکرد و خدای مسافرین
ورزشکاران و بازرگانان و خدای ارتباطات و خلاق آلات موسیقی و شعبده باز کوه المپ بود
آفرودیت و آرس سه فرزند داشتند
یک دختر به نام هارمونیا یعنی هارمونی و موزونی
دو پسر دوقلو به نامهای دایموس ( ترور ) و فوبوس ترس
که با پدرشان همیشه در جنگ همراه بودند
اتحاد آفرودیت و آرس . اتحاد دو تمنای غیر قابل کنترل
عشق و جنگ اند که اگر در تعادل کامل قرار بگیرند میتوانند
هارمونیا را بوجود بیاورند
فرزند آفرودیت و هرمس هم یک فرزند خنثی است به نام هرموآفرودیت
که زیبائی را از هر دو و اسم خود را از هردو و جنسیت
را از هردو به ارث برده . بعنوان یک نماد
هرموآفرودیت می تواند . هر دو جنس گرائی

تمایلات

تمایل به زن و به مرد از لحاظ جنسی و یا اندروژنی
یعنی دریک بدن با ویژگی های جنس مخالف را بیانگر باشد
بنا به روایاتی . اروس . خدای عشق . پسر دیگر آفرودیت است
که با برخی روایات دیگر که میگوید اروس خدای کهن تر از همه خدایان است مغایر است
هسیود می گوید که اروس . نیروی ازلی زندگی است
که قبل از تایتان ها و المپین ها بوده است
در روایت دیگر اروس در کنار آفرودیت از کف های دریا بر آمد
و با او بسوی المپ روانه شد
اما اسطوره های موخر . اروس را فرزند بی پدر آفرودیت به شمار می آورند
یونانی ها اروس را به شکل مرد جوان و توانائی توصیف و یا نقاشی میکردند
اما در طول زمان اروس که در آغاز یکی از نیروهای ازلی بود
رفته رفته تبدیل به یک بچه بالدار به نام کیئوپید شد
Αφροδίτη

برچسب ها :

همچنین ببینید

ثور ایزد و خدای قدرتمند آذرخش

ثور ایزد و خدای قدرتمند آذرخش

ثور یا تور خدای آذرخش اسطوره ثور ایزد و خدای قدرتمند آذرخش. توفان و تندر. …

کامنت لطفا نظـــر خود را درباره این صفحه در بخش کـــامــنت بیان کنید کامنت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.