جملات فلسفی زیبا و قصار آنتونی رابینز

جملات آنتونی رابینز

سخنان و جملات زیبای آنتونی رابینز نویسنده . سخنران . مربی و بازیگر امریکایی

سخنان و جملات زیبای آنتونی رابینز

سخنان و جملات زیبای آنتونی رابینز

همه ما رویاها و آرزوهایی داریم همه ما در اعماق روح خود می خواهیم باور کنیم که دارای موهبت خاصی هستیم.

می توانیم تغییر و تفاوتی ایجاد کنیم. می توانیم به طریق خاصی در دیگران نفوذ کنیم

و می توانیم جهان فعلی را به صورت دنیای بهتری در آوریم

جملات زیبای آنتونی رابینز

در درون هر یک از ما منابع نیروی عظیمی به ودیعه نهاده شده است

که می تواند ما را به کلیه آرزوهای خود و حتی به چیزی بیش از آن برساند.

یک تصمیم . می تواند دریچه های بسیاری را به روی ما باز کند

و شادمانی یا غم . سعادت یا بی نوایی. با هم بودن یا انزوا . عمر طولانی و یا مرگ زود رس را به ارمغان آورد

جملات زیبای آنتونی رابینز

من و شما نیز می توانیم زندگانی خود را به صورت یک افسانه در آوریم .

به شرط اینکه شهامت داشته باشیم و بدانیم که قادریم اختیار اتفاقاتی را که در زندگیمان می افتد به دستگیریم

جملات زیبای آنتونی رابینز

هر چه بیشتر تصمیم بگیریم .قدرت تصمیم گیری ما بیشتر می شود .

همچنان که عضلات بدن در اثر ورزش نیرومندتر می شوند . قدرت تصمیم نیز با تمرین افزایش می یابد

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

اگر از خطاهای خود درس نگیریم . ممکن است در آینده نیز آنها را تکرار کنیم

جملات فلسفی آنتونی رابینز

آیا می دانید چگونه باید حال خود را بهتر سازید ؟

آیا امکان دارد کاری کنید که هم اکنون احساس خوشبختی کامل. هیجان و شور و شوق کنید ؟

مسلم است! کافی است که مرکز توجه خود را تغییر دهید

جملات زیبای آنتونی رابینز

همه ما قادریم هر واقعه ای را طوری معنی کنیم که امیدوار کننده و نیروبخش باشد

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

در زندگی نیز بیشتر مردم بجای چاره اندیشی . به بلاهایی فکر می کنند که نمی خواهند به سرشان بیاید .

اگر با ترسهای خود مبارزه کنید . ایمان و توکل داشته باشید و نیروی تمرکز خود را تحت انضباط در آورید .

اعمالتان بطور طبیعی شما را به مسیر صحیح هدایت خواهد کرد.

اکنون ترس را رها کنید و به چیزهایی توجه نمایید که واقعا طالب آن هستید و لیاقت آنرا دارید

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

ما غالبا تصور می کنیم که موفقیت بسته به استعداد و نبوغ است.

با وجود این. من عقیده دارم که نبوغ واقعی این است که با تقویت ایمان و اعتقادات سازنده . نیروهای عظیم درونی خود را فعال کنیم

جملات فلسفی زیبا و قصار آنتونی رابینز

برای رسیدن به هر موفقیت فردی.ابتدا باید تغییری در باورهای خود ایجاد کرد

جملات ارزشمند آنتونی رابینز

نخستین فرق میان افراد موفق و ناموفق چیست ؟ موضوع بسیار ساده است:

افراد موفق سؤالات بهتری از خود پرسیده اند . و در نتیجه پاسخهای بهتری نیز گرفته اند

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

هر قدر که در زندگی خود به موفقیت هایی رسیده باشیم. بالاخره زمانی فرا می رسد که در مسیر پیشرفت فردی و شغلی خود به موانعی بر می خوریم.

بروز مشکلات . به خودی خود چندان مهم نیست. بلکه واکنش شما در هنگام بروز مشکل دارای اهمیت است

جملات ارزشمند آنتونی رابینز

هر تغییری که در خود ایجاد کنیم . فقط جنبه موقت دارد.

مگر اینکه خود را و تنها خود . نه کسی یا چیزی دیگر را مسؤول ایجاد آن تغییر بدانیم.

خصوصا باید به این سه اصل. معتقد شویم:

1 – تغییر. باید ایجاد شود

2 – من باید این تغییر را ایجاد کنم

3 – من می توانم تغییر را به وجود آورم

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

من بیش ازهر چیز . اعتقاد دارم که آنچه سرنوشت ما را تعیین می کند . شرایط زندگیمان نیست. بلکه تصمیمهای ماست

جملات زیبای آنتونی رابینز

هیچ چیز در زندگی معنا ندارد. مگر معنایی که شما به آن بدهید

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

برخی بی آنکه بدانند چه چیزهایی در زندگی شان به راستی ارزش دارد. هدفهایی را برای خود تعریف می کنند.

به همین دلیل است که وقتی به هدف ها یشان می رسند.

می پرسند آیا این دقیقا همان چیزی بود که می خواستم ؟

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

بسیاری از چیزها در اطرافتان وجود دارند که به کار موفقیت و عملی شدن رویا های شما می آیند.

اما متوجه وجود آنها نمی شوید . زیرا هدف های خود را به روشنی تعریف نکرده اید

و به عبارت دیگر به مغز خود نیاموخته اید که آن چیز ها دارای اهمیت هستند

جملات فلسفی آنتونی رابینز

باور ما در مورد آنچه که هستیم و آنچه که می توانیم باشیم. به درستی مشخص کننده ی آینده ی ما است

جملات زیبای آنتونی رابینز

فرق آدمهای موفق و ناموفق در آنچه که دارند نیست. بلکه در این است که با توجه به امکانات و تجربه های خود. چه می بینند و چه می کنند

جملات آموزنده

باید از گذشته درس بیاموزیم. نه اینکه در گذشته ها زندگی کنیم

جملات زیبای آنتونی رابینز

تمام محدودیت هایی که دارید آنهایی هستند که خودتان برای خود ایجاد کرده اید

جملات فلسفی آنتونی رابینز

ما باید خود را با زندگی. آنچنان که هست و نه آن گونه که می خواهیم باشد. سازگار کنیم

جملات زیبای آنتونی رابینز

در مسیر هر موفقیت بزرگ. دشواریها و ناکامی های بزرگی قرار دارد

جملات زیبای آنتونی رابینز

برای رفع فشارهای عصبی باید دو گام برداشت:

گام نخست اینکه برای مسائل جزیی. خود را ناراحت نکنید. گام دوم اینکه بدانید همه ی مسائل جزیی هستند

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

رضایت خاطری که از کمک دیگران به دست می آید به هیچ بهایی قابل خریداری نیست

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

اگر راههایی برای کمک به دیگران کشف کنید که متناسب با درآمدتان باشد. به یکی از بزرگترین دلخوشی های زندگی دست خواهید یافت

جملات زیبای آنتونی رابینز

بیشتر مردم می پذیرند. چیزهایی بسیار ارزشمندتر از پول را از دست بدهند تا پول بیشتری به دست آورند

جملات زیبای آنتونی رابینز

خدمت به همنوع. تنها یک وظیفه نیست. بلکه فرصتی است تا بتوانیم بخشی از دین خود را به جامعه ادا کنیم

سخنان و جملات زیبای آنتونی رابینز

من و تو یک انسانیم. درسته انسان از نسیان می یاد که به معنای فراموشیه. اما معنای بزرگی داره.

خیلی بزرگ. خیلی خیلی بزرگ. انسان رو می شه اینجوری معنا کرد: یه قدرت نامحدود می دونی برا چی ؟

برا اینکه متصل هست به یه قدرت مطلق و نامحدود. متصل هست به خداوند بزرگ.

این قدرت نامحدود در وجود هر کسی وجود داره فقط کافیه که اونو ببینیم و به فعل درآریم.

باور کنیم که می تونیم هر چی رو که تصور کنیم بهش برسیم.

باور کنیم که می تونیم شادی و موفقیت نامحدود رو در آغوش بگیریم…

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

نخستین کلید آن است که بدانید چگونه با یاس و دلسردی مبارزه کنید.

دومین کلید آن است که از پاسخ منفی نهراسید. سومین کلید آن است که بتوانید فشارهای مالی را تحمل کنید.

چهارمین کلید این است که به آسایش خاطری که بدست می آورید قانع نباشید.

پنجمین کلید این است که همیشه بیش از آنچه می گیرید بدهید.

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

قدم نخست : معیارهای خود را بالا ببرید.

قدم دوم: عقاید زیان آور را تغییر دهید.

قدم سوم: شیوه معمول کار را تغییر دهید.

جملات فلسفی زیبا و قصار آنتونی رابینز

اگر فکر می کنید شکست می خورید و یا پیروز خواهید شد در هر دو صورت درست اندیشیده اید.

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

ایجاد روندها چیزی به جز رهبری نیست.

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

زندگی خود را به صورت شاهکاری بی همتا درآورید.

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

آنچه سرنوشت ما را تعیین می کند . شرایط زندگی مان نیست بلکه تصمیم های ماست.

جملات قصار درباره زندگی

زندگی را همانگونه که هست بپذیرید و در این زمان است که آرزو محو می شود.

سعی کنید همیشه شاد باشید بدون اینکه برای این شادی دلیل خاصی وجود داشته باشد

و اینگونه است که به آرامش می رسید.

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

هر روز صبح غزالی در آفریقا بیدار می شود ؛ او نیک می داند که باید تندتر از سریعترین شیر بدود و کشته نشود.

هر روز صبح شیری در آفریقا بیدار می شود ؛ او نیک می داند که باید تندتر از سریعترین غزال بدود تا از گرسنگی نمیرد.

مهم نیست که شیر هستید یا غزال . بهتر است با طلوع خورشید دویدن را آغاز کنید.

سخنان آنتونی رابینز

درست در همان لحظه که دیگران ناامید می شوند . افراد موفق ادامه می دهند.

سخنان آنتونی رابینز

همیشه ۱۰ درصد از در آمد خود را پس انداز کنید.

سخنان و جملات زیبای آنتونی رابینز

منبع بخشی از متن : fa.wikiquote.org

برچسب ها : ,

همچنین ببینید

سخنان و جملات زیبای کارل سندبرگ

سخنان و جملات زیبای کارل سندبرگ

سخنان و جملات زیبای کارل سندبرگ سخنان و جملات زیبای کارل سندبرگ – شاعر . …

کامنت لطفا نظـــر خود را درباره این صفحه در بخش کـــامــنت بیان کنید کامنت

یک دیدگاه

  1. داستانی از آنتـــونــی رابینـــز

    « آنتونی رابینز » در کتاب « یادداشت های یک دوست » می نویسد: دوست من « دابلیو میچل » در یک حادثه وحشتناک موتورسیکلت دو سوم بدنش سوخت. هنگامی که در بیمارستان بستری بود تصمیم گرفت به هر قیمتی که شده ، راهی برای کمک به اطرافیان خود پیدا کند ، صورت او چنان سوخته بود که شناخته نمی شد. میچل اعتقاد داشت که لبخندش می تواند دنیای دیگران را روشن کند و چنین شد. او معتقد بود که می تواند موجب شادمانی دیگران شود ، به درد دل مردم گوش کند و به آنان آرامش ببخشد و چنین کرد. چند سال بعد حادثه دیگری برایش اتفاق افتاد. در یک سانحه ی هوایی از کمر به پایین فلج شد. آیا امید خود را از دست داد ؟ خیر. بلکه توجه او به پرستار زیبایی که در بیمارستان خدمت می کرد جلب شد. از خود پرسید: چگونه می توانم دل او را به دست آورم ؟ ” دوستانش او را ابله خواندند. شاید هم در دل خود حرف آنها را تصدیق می کرد ، با وجود این هرگز از رؤیاهای خود دست برنداشت. دابلیو میچل آینده خود را در کنار این زن بسیار تابناک می دید. بنابراین از فنون جلب توجه و هوش و شوخ طبعی ، روح آزاده ، و شخصیت پویای خود برای جلب توجه او کمک گرفت و سرانجام با وی ازدواج کرد. بیشتر مردم اگر در شرایط او باشند برای رسیدن به چنین هدفی کمترین تلاشی هم نمی کنند ، اما او بخت خود را آزمود و زندگیش برای همیشه تغییر کرد. پس تعلل نکنیم و بدانیم که ما بهترین افراد برای داشتن یک زندگی عالی هستیم. بنابراین نباید خود را محدود کنیم. با خودتان دوست شوید ، بابت اتفاق هایی که در گذشته رخ داده خود را مجازات نکنید بلکه خود را از مشکلات برگیرید و به راه حل ها فکر کنید. اهداف و آرزوهای خود را در برگه سفیدی بنویسید و برای آن ها زمان معین کنید. باور کنید اگر روزی دوبار در جای آرامی بنشینید و چند دقیقه ای به هدفتان فکر کنید حتماً به آنها دست می یابید. لذت ، غرور ، هیجان ناشی از رسیدن به آرزوها را احساس کنید و در صفحه ذهن خود جزئیات شگفت انگیز آن موفقیت را به چشم ببینید و به گوش بشنوید. لازم نیست تنها به خودتان فکر کنید ، بلکه کسان دیگری را هم که در زندگیتان نقشی دارند در نظر بگیرید. اگر دلیل کافی برای نیل به هدف های خود داشته باشید واقعاً می توانید هر کاری را در این جهان انجام دهید. پس به امید آرزوهای شاد برای همه شما
    منبع : سایت پند آموز

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.