جملات فلسفی و زیبا و قصار آندرو متیوس

جملات زیبا و قصار و فلسفی آندرو متیوس به همراه راز شاد زیستن

جملات زیبای آندرو متیوس نویسنده معروف

جملات زیبای آندرو متیوس

آنـــدرو متیـــوس

ما برای یادگیری به دنیا آمده ایم و جهان، معلم ماست

وقتی در درسی مردود می شویم باید دوباره ثبت نام کنیم

و دوباره تا درس امروز را نیاموزیم به کلاس بالاتر نمی رویم و درسهای دنیا را پایانی نیست

جملات زیبای آندرو متیوس

ماموریت تو در زندگی تغییر جهان نیست. تو مامور تغییر خویشتنی . و تمامی راه حل ها در درون توست

آنـــدرو متیـــوس

هدف داشتن جزئی از طبیعت ماست،بشر بدون هدف قادر به زندگی نیست یا دست کم قادر به زندگی طولانی نیست

جملات زیبای آندرو متیوس

هدفها ارابه هایی هستند که با سوار شدن بر آنها می توانیم از اکنون خود فراتر رویم ،

ما نیازمند هدفیم نه بخاطر آنچه برای ما به ارمغان می آورد بلکه بخاطر آنچه برایمان انجام می دهد

جملات زیبای آندرو متیوس

با هر محدودیتی که برای خود قرار میدهیم ، مسئولیتی تازه برای خود ایجاد میکنیم.

دور ریختن برچسبهایی که به خود آویزان کرده ایم نخستین گام بسوی خوب زیستن است

جملات زیبای آندرو متیوس

ما برای حل مسائل و مشکلات و یافتن راههای تازه برای حل مسائل طراحی شده ایم

مشکلات بخشی از میراث جهان هستند که ما را برای رهایی از خود به سوی یادگیری و تجربه می رانند

جملات زیبای آندرو متیوس درباره جهان هستی

جهان هستی منصف و عادل است ، برداشت امروز ما از زندگی حاصل کشته های دیروز ماست

جملات زیبای آندرو متیوس

شکست ، آسیب می رساند اما این آسیب زمانی شدیدتر است که بدانیم حداکثر توان خود را به کار نبرده ایم

جملات زیبای آندرو متیوس

بلوط ها یک شبه بزرگ نمی شوند آنها نیز در فرایند بزرگ شدن خود، برگها و شاخه ها و پوستهای زیادی را از دست داده اند.

الماس ها هم یک شبه شکل نمی گیرند. هر چیز ارزشمند ،هر چیز زیبا و هر چیز عظیم

در این جهان برای اینگونه شدن به زمان نیاز داشته است

جملات زیبای آندرو متیوس

ما ایستادگی را از طبیعت می آموزیم رودی که از رفتن بازبایستد بوی گند میگیرد

همچنین انسانی که از رفتن متوقف می شود چه از نظر جسمانی چه از نظر روانی، سرنوشتی مشابه خواهد داشت

جملات زیبای آندرو متیوس

کشتهایی که در بندرگاه می مانند عمری به مراتب کوتاه تر از کشتیهای دریا دارند

جملات زیبای آندرو متیوس درمورد نقطه اغاز

هر جا که هستید همان جا نقطه آغاز است،تلاش بیشتر امروز،سازنده فردای متفاوت شماست

جملات زیبای آندرو متیوس

جهان بازتابی از خود ماست.وقتی از خود بیزاریم از همه بیزاریم و وقتی به همین که هستیم عشق میورزیم ، تمام جهان به نظر فوق العاده و دوست داشتنی می آید

آنـــدرو متیـــوس

یکی از آسانترین راهها برای داشتن احساس خوب درباره خود، قدردانی کردن از خوبیهای دیگران است

جملات زیبای آندرو متیوس

میزان آرامش ذهن و کارایی فردی ما بر اساس میزان توانایی ما برای زیستن در لحظه حال مشخص می شود.

صرفنظر از آنچه دیرروز رخ داده است و آنچه فردا ممکن است اتفاق بیافتد حال جایی است که شما در آن ایستاده اید

جملات زیبای آندرو متیوس درباره بخشش

اگر بخشیدن دیگران مشکل است بخشیدن خود به مراتب دشوارتر است

. بسیاری از افراد در تمام طول زندگی به خاطر کوتاهی که به خود نسبت می دهند به تنبیه روانی و جسمانی خود می پردازند

سرزنش کردن و احساس گناه داشتن هر دو احساساتی خطرناک و مخربند .

وقتی به سرزنش خود و دیگران می پردازیم از مسئله اصلی که باید کاری در رابطه با آن انجام دهیم غافل میشویم

آنـــدرو متیـــوس

با خود به خوبی رفتار کنید تا جهان با شما به نیکی رفتار کند

آنـــدرو متیـــوس

احمقانه است که برای سفر یک روزه توشه یک ساله برداریم ،

آیا احمقانه نیست که تمام نگرانی های بیست و پنج سال آتی زندگی را با خود حمل کنیم

و تازه متعجب باشیم که چرا زندگی اینگونه دشوار است

آنـــدرو متیـــوس

ما را برای بیست و چهار ساعت زندگی در امروز طراحی کرده اند و نه بیشتر. نگرانی امروز برای مشکلات فردا دردی از ما دوا نخواهد کرد

جملات زیبا آندرو متیوس

به هرچه بیندیشید وسعتش می دهید . پس به آنچه دلخواه شماست ، بیندیشید

جملات زیبای آندرو متیوس

اگر در پی آرامش بیشتر برای ذهن خود هستید به هرچیزی که برایتان روی می دهد برچسب خوب یا بد نزنید

آنـــدرو متیـــوس

ترس از دست دادن زیستن در زمان حال نیست ، زیستن در آینده است

آنـــدرو متیـــوس

زندگی آنقدر جدی نیست بیائید شوخی را جدی تر بگیریم

جملات زیبا آندرو متیوس

راز های شاد زیستن از زبان آندرو متیوس

تلاش بیشتر امروز فردای متفاوتی برای شما به ارمغان می آورد

خیلی ها نمی دانند كه آنچه امروز انجام می دهیم، مهم است.شما می توانید مدتی بی خیال و بی تفاوت زندگی كنید، اما دیر یا زود باید حساب پس بدهید

ما در جائی ایستاده ایم كه افكار و اعمال چند سال گذشته ی ما، برای مان تعیین كرده اند و تمام تجربیات10 یا 20 سال آینده، تحت تاثیر آن چیزی است كه امروز تعیین می كنیم

زندگی فرآیند ساختن است.زندگی در یك محیط بسته ی 24 ساعته اتفاق نمی افتد.ثمره ی فردا، نتیجه ی تلاش امروز است

یك درخت هر قدر هم بزرگ باشد ، با یك دانه آغاز می شود و طولانی ترین سفرها با نخستین گامها

شاد زیستن آندرو متیوس

تاكنون هرچه از زیبائیها لذت برده اید، امروز می توانید تصمیم بگیرید كه بیشتر لذت ببرید.امروز زمان انتخاب است، امروز و هر روز

زندگی كسل كننده نیست، بلكه كسالت در مردمی است كه از پشت عینكهای كثیف و دودی به دنیا نگاه می كنند

اگر تصمیم گرفته اید برای هرچیز، ابتدا آن را درك كنید، باید مدتها منتظر بنشینید.ذهن ما معجزه است و توانایی ما در نفوذ بر محیط و ایجاد نتیجه فراتر از درك ماست

زندگی بی ارزش است، مگر آنكه به آن ارزش دهید

برای ایجاد یك جریان سالم، تمام چیزهایی را كه لازم ندارید، یا استفاده نمی كنید، رها كنید.

علاوه بر اینكه احساساتتان به تعالی و كمال میرسند،

ناگهان می بینید كه مانند یك آهن ربا چیزهای تازه ای را به سوی خود جذب می كنید

باید خود را برای رهایی از هرچیزی آماده كنیم.

اگر كسی را در گذشته دوست داشتیم و هیچ وقت نتوانسته ایم خاطره ی او را از فكرمان بیرون كنیم،

هیچ گاه نمی توانیم كس دیگری را دوست بداریم.

اما درست لحظه ای كه او را رها می كنیم و نگاهی نو به اطراف می اندازیم، روابط تازه ای برای خود ایجاد می كنیم

راز های شاد زیستن آندرو متیوس

وقتی این انتظار را كه آینده باید ادامه ی گذشته باد، از زندگی خود حذف می كنیم، آنگاه به آرامش فكری بیشتری دست می یابیم

همه چیز در حال تغییر است.زندگی پویا است و پویایی زندگی آن را تا این اندازه زیبا و غیرقابل پیش بینی كرده است.تغییرات ما را وادار به حركت می كنند

تغییر قانون ثابت جهان هستی است.فصل ها می آیند و می روند.هیچ چیز ثابت نیست

زمانی به شادی و بیان آزادانه و بی قید و شرط خود می رسیم كه نتایج نهایی را رها كنیم، برای رسیدن به اهداف تلاش كنیم، اما اسیر آنها نباشیم

آرام باشید و همه چیز را به حال خود رها كنید

راز شادی و تكامل در كوشش و فعالیت است.قانون تلاش و حركت بی وقفه همواره ما را به دوری از حاشیه نشینی و ورود به صحنه ی رقابت و فعالیت سوق می دهد

هر چیزی را كه استفاده نكنید از دستش می دهید.همواره هنر زیستن را به كار گیرید

یكی از مزایای تلاش و فعالیت بی وقفه این است كه تا زمانی كه حركت می كنیم، دیگر نگران چیزی نیستیم و در نتیجه از ضعف و ترس ناشی از نگرانیها و تعبیرات شخصی دور خواهیم ماند

با بچه ها باشید و از آنها چیزهای بیشتری درباره ی خندیدن ، كنجكاوی ، پذیرفتن ، انعطاف پذیری ، اعتماد ، اراده و خلاقیت یاد بگیرید . بچه ها برای آموزش ما آمده اند

خیلی چیزها است كه باید بدانیم، اما مشكل اینجاست كه بسیاری از ما، با رسیدن به بزرگسالی فراموش می كنیم كه این كره ی خاكی چه جهان اسرارآمیزی است

راز های شاد بودن آندرو متیوس

عشق جستجوی خوبیهاست و اگر كسی این كار را پیوسته انجام دهد، همواره خوشبخت خواهد بود

یكی از بزرگترین مبارزات زندگی این است كه همانطور كه در زمستان هستیم، منتظر بهار باشیم.بدین ترتیب همیشه باید در انتظار بهبود اوضاع باشید

عده ای زود مایوس می شوند و میدان را خالی می كنند، حال آنكه پایان شب سیه، سپید است !

شما جزئی از جهان هستید، جزئی نه كمتر از ستارگان و درختان و این حق شماست كه در این جهان باشید.چه بخواهید و چه نخواهید، دنیا همان طوری است كه باید باشد

میزان لذتی كه از زندگی می برید، با میزان سرزنش خود و اوصاع و احوال تان نسبت عكس دارد

اگر زندگی دلخواه خود را ندارید، اگر كار دلخواه خود را انجام نمی دهید، هیچ عذری پذیرفته نیست

حرف آخر همیشه این است: آیا از كاری كه انجام می دهید راضی هستید ؟

مروری بر زندگی افراد موفق نشان می دهد كه آنان برای انجام هر كاری، از توانایی و پافشاری بیشتری برای سوال كردن برخوردار هستند

درس اول این است كه اگر می خواهید چیزی به دست آورید، آن را درخواست كنید

درخواست كردن نشانه ی اعتماد به نفس و ارزش قائل بودن برای خود است

راز های شادی آندرو متیوس

پافشاری جزء مشترك تمام موفقیتهای بزرگ و مهم است.

خصوصیات افراد دنباله رو را بشناسید

خود را از دنباله روی آزاد کنید

موقعیت زندگی خود را ارزیابی کنید

نگذارید دیگران شما را اسیر خواسته های خود کنند

با افراد ممتاز معاشرت کنید

مواظب شغل خود باشید

خودتان ، خود را قربانی نکنید

قوی باشید

با ترس مقابله کنید

هیچ کس را بالاتر از خود قرار ندهید

احترم دیگران را برای خود جلب کنید

از گذشته درس بگیرید

نگذارید افرادی شما را به خاطر گذشته تان به بازی بگیرند

به آینده امیدوار باشید

همرنگ جماعت نشوید بپذیرید که تنها هستید

موفقیتهایتان را به رخ دیگران نکشید

سفره دل خود را برای همه باز نکنید

به گفتار واعمال خود بیندیشید

انتظار نداشته باشید دیگران شما را درک کنند

دیگران را همان طور که هستند بپذیرید

توقع خود را از دیگران محدود کنید

از افراد منفی باف فاصله بگیرید

از گزافه گویی بپرهیزید

دیگران را مقصر ندانید

رفتار درست را به دیگران بیاموزید

در هر موقعیتی خود را زنده و خلاق نگه دارید

قدر و ارزش خود را بدانید

سازنده و ثمر بخش باشید

به آرامش درونی و شادمانی دست یابید

بدانید برای آنکه شاهد موفقیت باشید هیچ گاه دیر نیست

برچسب ها :

همچنین ببینید

سخنان و جملات زیبای بیل ویلسون

سخنان و جملات زیبای بیل ویلسون

سخنان و جملات بیل ویلسون سخنان و جملات زیبای بیل ویلسون – ویلیام گریفیث ویلسون …

کامنت لطفا نظـــر خود را درباره این صفحه در بخش کـــامــنت بیان کنید کامنت

2 دیدگاه

 1. آنـــدرو متیـــوس

  در زندگی مشکلات مثل تلنگری ما را به خود می آورد که تغییر کنیم درس بگیریم به دنیا نیامده ایم که مجازات شویم آمده ایم که به کمال برسیم با تغییرات در خود موقعیت خود را تغییر می دهیم آنچه که فک می کنید نمی توانید تغییر دهید را تغییر دهید و صادق باشید مثلا کسی را که از او متنفر هستید صادقانه ببخشید مکان خود را تغییر ندهید چیزی عوض نمی شود باید خود را تغییر داد هر کس که وارد زندگی شما می شود و باعث آزار شما می گردد معلمی است برای شما زندگی کلاسی است که در آن ثبت نام کرده ایم که در هر مرحله درسی بگیریم نه از آن فرار کنیم قانون کاشت و برداشت می گوید هر چه تلاش کنی برداشت می کنی و زندگی خوب با تلاش به دست می آید نه بهانه گیری اگر شغل مورد نظر را پیدا نکردی شغل کوچکی که به تو پیشنهاد شده انتخاب کن و از فرصت استفاده کن بعد به شغل مورد نظر خواهی رسید بلاها و مصیبت های زندگی تدریجی پیش می آید پس مراقب باشید تا دیر نشده اسیر بلاها نشوید نظم باعث کار بهتر و با ارزش تر می شود هر چه تلاش کنی پاداش می گیری پس بی خود دچار اضطراب و ناامیدی نشود و به خود پاداش بده زندگی در حال تغییر است پس دی پذیرش باش و شاد زندگی کن عقاید و باورهای ما مانند دیواری شیشه ای ما را زندانی می کند پس دیوارها را بردارید و برای شروع هر عقیده ای که در آن باید و نباید باشد را بردارید تا آزاد زندگی کنید مثل (مردم باید به من احترام بگذارند) عقاید خود را تغییر دهید نه عقاید دیگران را اینکه پولدار هستیم یا نه شغل و میزان پول ما نیست بلکه عقاید ماست ما بدهکار و فقیر می شویم چون از مزایای فقر (ترحم دیگران ، فقرا رستگارند، تنبلی و …) خوشمان می آید اندیشه فقیرانه که از پدر و مادر می گیرید را کنار بگذارید و فکر نکنید اگر شما پولدار شوید دیگران فقیر می شوند بلکه این پول در رستوران ، آژانس مسافرتی و غیره صرف می شود و دیگران هم از آن بهره می برند برای خود ارزش قائل شوید و از چیزهایی که احساستان را خوب می کند استفاده کنید از دادن پول و پس گرفتن آن خجالت نکشید و با پول راحت برخورد کنید به اتفاقات بد فکر نکنید بلکه به خاطر چیزهایی که دارید با حسی شاد شکرگذار باشید تا آرام شوید و مسلط بر زندگی شوید . به افکار بد فکر نکنید زیرا آنها همرا شما خواهند ماند بلکه با حسی شاد به زندگی نگاه کنید واگر زندگی خوب شد منتظر از این بهتر باشید نه اینکه نکنه خوشی از بین برود و مصیبت بیاید به چیزی وابسته نباشید از شما می گریزد بلکه بدون وابستگی و نا امیدی به هدف خود نزدیک شوید و آن را انجام دهید و بگویید من به هدفم وابسته نیستم از چیزی متنفر نباش بلکه آن را بپذیر زیرا ما نمی توانیم چیزی را تغییر دهیم اما اگر آن را بپذیری از آن مشکل رها می شوی افکار ناخودآگاه زندگی ما را می سازند پس افکار ناخودآگاه خود را از منفی به مثبت تغییر بده تا زندگی تو مثبت شود با هر دیدی به فردی نگاه کنی او همان می شود پس نقاط مثبت انسانها را ببین شکر نعمت نعمت را زیاد می کند و گرنه خداوند نیازی به شکر ما ندارد زیرا حس ما خوب می شود و حس خوب زندگی خوبی برای ما ایجاد می کند از کاری که میکنید لذت ببرید یا فکرتان را در مورد کار عوض نکنید یا کار مورد علاقه تان را پیدا کنید برای موفق شدن در کاری باید نهایت تلاش را بکنید تا نهایت احساس خوب را بدست آورید علامتهایی که نشان می دهد چه کاری را دوست دارید :
  ۱- با شور و شوق از آن کار صحبت می کنید
  ۲- صبح زود سراغ آن می روید
  ۳- خودتان را موقع کار فراموش می کنید وقتی کار مورد علاقه خود را انجام می دهی مشکلات کم نمی شود بلکه زندگی جذابتر می شود برای موفقیت تلاش مهمتر از شانس است زمانی که می گویید من این کار را انجام می دهم دشواری آن برایم مهم نیست زندگی از شما حمایت می کند برای شروع باید عمل کرد نه فکر به قولی که می دهید عمل کنید تا به خود ایمان آورید انسانهای با جرات از انسانهای باهوش موفق ترند مهم چگونه شروع کردن نیست مهم به پایان رساندن است ورزش درس در لحظه بودن ، تمرکز بر خواسته ، مسئولیت پذیری ، خونسرد بودن را به ما می دهد وقتی شروع به تعهد از عمق جان می کنی ابراز آن برایت فراهم می شود همه چیز خوب است و در پذیرش باشید و کسی یا چیزی را محدود نکنید آنگاه آزادید در لحظه حال زندگی کن همه چیز به خوبی پیش خواهد رفت اگر با کسی بحث می کنید خود را کنار بکشید و سعی کنید به آن شخص محبت کند نتیجه عجیب است به مکانهایی بروید که ارتعاشات منت دارند مثل بیابان نه یک رستوران کثیف مکانی برای مراقبه و تنهایی خود داشته باشید در زندگی تمام توان خود را بکار گیریم زیرا همه آنها را به جهان بعد خواهیم برد به دنیا می آییم که به دیگران عشق دهیم و عشق دادن قضاوت نکردن و آزاد گذاشتن آنهاست و بی توقع بودن از آنها همه را ببخش تا راحت زندگی کنی و از کسی ناراحت نشود همانطور که از سیل ناراحت نمی شوی و پرنده ای که بر روی تو فضله انداخته است خود را دوست بدارید و با همسر خودش مثل یک تیم باشید نه دو مبارز خانواده ها می خواهند به ما عشق بدو شرط را یاد بدهند زیرا با دوستان می شود قطع رابطه کرد اما با افراد خانواده نمی شود خشم و نگرانی و حسادت ریشه در ترس دارند و دوای ترس عشق و محبت است خود را تغییر دهید نه دنیا را تو مثبت شوی مثبتها به سوی تو می آید این قانون کائنات است ماجرای از هم نیستیم و در ارتباط با هم هستیم و هر کس وارد زندگی ما می شود درسی و هدفی دارد برای دیگران مثل سلولهای بدن برای کل بدن هدف از زندگی تلاش و بودن در لحظه حال است که دنیا پاداش و معجزات بیشماری را به ما می دهد پس در حال زندگی کن

 2. خیلی جالب بود
  میتونید اطلاعات بیشتری در مورد اندرو متیوس در هلپیا بدست بیارید
  helpia.ir

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.