جملات فلسفی زیبا و قصار آندره موروا

جملات آندره موروا

سخنان و جملات زیبای آندره موروا نویسنده، تاریخ نویس، مقاله نویس و حکایت پرداز قرن بیستم میلادی اهل فرانسه

جملات زیبای آندره موروا

جملات زیبای آندره موروا

هر بشری می تواند در ژرفای اندیشه ی خود پناهگاهی بسازد و در آن جای امن،

هر گلوله ی سنگین و گران و هر سخن نابجا و نیشدار و مسمومی را ناچیز شمرد

جملات قصار آندره موروا

اگر همه ی مردم می دانستند که همه ی مردم از همه ی مردم چه چیزها که نمی گویند، هیچ کس به هیچ کس سخنی نمی گفت

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

برای اینکه دوست پیدا کنی باید خود را لایق و آماده دوستی بار بیاوری

جملات زیبای آندره موروا درباره راز دوست داشتن

راز اینکه انسان را دوست بدارند، این است که او دوست بدارد

جملات زیبا

باغی که خوب از آن مراقبت به عمل آمده است اگر مدت زمانی به حال خود رها شود،

همه ی آن را علف های هرزه و بد فرا می گیرد

زحمت و رنج

چیزی که بدون زحمت و رنج آموخته شود روزی فراموش می شود

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

آنچه را که دیروز انجام شده است امروز نیز می توان انجام داد

سخنان زیبا

در عمل ، کسی که خود را می گذارد تا بخورند اش، خورده می شود و می میرد، بدون اینکه اثری از خود بر جای گذارد

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

به راستی تسلی بزرگی است که کسی بتواند در زمان های درد و تنهایی و فراق،

دست کم یک خاطره ی کامل درخشنده را به یاد آورد

جملات زیبای آندره موروا

یک روح آرامش جو که آرامش و مسالمت را در سراسر وجود خود احساس می کند، چه ترسی ممکن است به خود راه دهد ؟

متن و جملات فلسوی

یکی از موارد اساسی آیین دلبری این است که شخصی که می خواهد محبوب باشد باید وقت بیشتری را صرف تربیت و فرهنگ خویش نماید

عشق مانند بوته

عشق مانند آن بوته ی خاری است که هرچه بیشتر در کندن آن از زمین تلاش شود ،

آن خارها بیشتر در جسم و گوشت طرف مقابل نفوذ و رسوخ می نماید

همه کاره باشد

کسی که بخواهد همه کاره باشد هیچ کاره است

اشخاص کم و نادری

بسیار اشخاص کم و نادری هستند که با سرشت های مشخص بتوانند در برابر قدرت بلا منازع که به آنها داده شده مقاومت کنند

و به بیان دیگر، خود را گم نکنند

ثروتها و نام آوری

ثروتها و نام آوریهایی که زاده ی یک لحظه از عمر اند در یک لحظه از زمان فنا می شوند

جملات زیبای آندره موروا در مورد پیروزی

پیروزمندان ! فراموش نکنید که پیروزی های بشری همیشه نسبی و موقتی است

جملات قصار آندره موروا

هیچ رهبری نمی تواند قدرت خود را پاس دارد ، مگر اینکه هر روز خود را سزاوار آن قدرت نشان دهد

جملات فلسفی

افراد دانا کوشش دارند خود را همرنگ محیط سازند ولی اشخاص دیوانه سعی میکنند ،محیط را به شکل خود درآورند

به همین دلیل تحولات و پیشرفت اجتماع به دست دیوانگان بوده است

جملات زیبای آندره موروا درباره ارتش

ارتش بزرگ همیشه فرمانده ی خود را سرمشق عمل خویش قرار می دهد

بشر هیچ گاه نمی توانند

افراد بشر هیچ گاه نمی توانند به اقدامی مفید مبادرت ورزند و به عملی مشترک دست زنند،

مگر اینکه یکی از میان آنان برخاسته و تلاش همه را هر لحظه به سوی هدف مشترک رهبری کند

جملات زیبای آندره موروا درباره زن

زن خوب ، وزیر دارایی خوبی برای خانه است و در اثر لطف و مهربانی و بینایی و بینش او است که بودجه ی خانه همیشه در تعادل است

جملات فلسفی آندره موروا

زندگانی ، یک نمایش و سینمای همیشگی است .

تماشاچیان صحنه ی زندگانی یکی پس از دیگری برمی خیزند و از سینمای زندگانی بیرون می روند

جملات قصار

با تمام وجود نسبت به کسی که سزاوار و شایسته ی عشق شما به نظر می رسد سوگند وفاداری یاد کنید

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

به هر اندیشه و هوش و ادراکی، غذای ویژه ی خودش را باید تجویز کرد که مطابق با اشتهای آن اندیشه باشد

جملات فلسفی آندره موروا

جنگ و نبرد زندگانی باعث پایداری و قوت شما خواهد شد

نیکبختی و خوشبختی

هیچ انقلابی نتوانسته است نیکبختی و خوشبختی جاودانه ی اجتماعی را تضمین کند

اعتماد ما به آینده

هیچ پیروزی ای آینده ی ما را در نظر ما مشخص نمی سازد و نمی تواند باعث اعتماد ما به آینده ی دور و درازی باشد

خوشی های زندگانی

مسرت ها و خوشی های زندگانی در سنین پیری بسیار لذت بخش تر و گواراتر از دوران جوانی است

جملات فلسفی

برای مردمانی که جز به تکمیل احساسات بشری نمی اندیشند، موسیقی پناهگاهی شایسته و ابزار سرگرمی مؤثری است

جملات آندره موروا

یک مرد خردمند ، پس از آنکه زمانی را صرف کار و تلاش ویژه ای کرد،

بقیه ی عمر را جز صرف آسایش خویشتن و فرهنگ و تربیت خاص خود نخواهد ساخت

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

فن و هنر پیری آن است که انسان سالخورده خود را به منزله ی تکیه گاه زندگانی و به منزله ی مرد مورد اعتماد نسل های آینده قرار دهد،

نه اینکه خود را در برابر جوانان به منزله ی یک دشمن و رقیب نمایان سازد

جملات قصار

قدرت و توان بیش از آنکه مربوط به سن و سال باشد، به تندرستی و سلامت وابسته است

جملات آموزنده آندره موروا

در بسیاری از زمانها ، پیرمردان بهتر از جوانان، راه و رسم فرمان دادن و اداره کردن را می دانند

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

مردمی که آرام تر و کندتر پیر می شوند آنهایی هستند که با فرهنگ و فرزانگی، دلیل و برهان زندگانی را درک نموده اند

جملات زیبای آندره موروا درباره پیری

عیب و علت واقعی و اصلی پیری در ضعف جسمانی نیست، بلکه در بی علاقگی روحی است

دگرگونی های پرشتاب

دگرگونی های پرشتاب و نوآوریهای شگفت انگیز دلیل پیروزی جوانی است

و استقامت و پایداری، ثبات و استحکام سنن و عادت ها، دلیل بر حیثیت و شرف پیری است

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

گرگ پیر تا زمانی که قدرت آن را دارد که طعمه ای به چنگ آورد و آن را از هم بدرد مورد احترام است

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

درد حقیقی پیری در ضعف جسمانی نیست، بلکه در سهل انگاری و بی باکی روحی است

درد و تباهی

طوفان ، درد و تباهی را آشکار ساخته، اما او به هیچ وجه آفریننده ی تباهی و درد نبوده است

جملات کوتاه آندره موروا

آزادی ، یک حق غیر قابل تصرف بشری نیست ، بلکه یک پیروزی مورد پسند است که باید هر روز این پیروزی و فتح از نو آغاز گردد

جملات زیبا درمورد مدیریت

یک مدیر پر توقع و جدی همیشه بیش از یک مدیر سهل انگار و سست، مورد علاقه و محبت زیردستان است

مدیر واقعی و حقیقی

مدیر واقعی و حقیقی به بشریت اعتماد نمی کند، اما به چند تن از مردان به تمامی اعتماد می کند

جملات زیبای آندره موروا

در دنیا عده ی اندک شماری یافت می شوند که می توان به آنها اعتماد کرد؛ باید گشت و اینها را یافت

سخنان زیبای آندره موروا

گاهی عامل زمان آنقدر مهم است که باید تنها عامل روشن و فرضیه ی اساسی و اصلی برای پاسخ به مسأله قرار گیرد

جملات ارزشمند آندره موروا

خونسردی ، بزرگترین صفت برای کسی است که امر فرماندهی را بر عهده گرفته است

جملات فلسفی و آموزنده

مدیر خوب می داند که هیچ نتیجه ی مطلوبی هیچ گاه به دست نخواهد آمد

جملات قصار

یک مدیر حقیقی هیچگاه گمان و باور ندارد که یک هدف که برآورده شد، دیگر همه ی کارها جاودانه و منظم و روبه راه شده است

جملات فلسفی آندره موروا

برای همگان ، حکومت کردن بر خانه از هر جای دیگر و هر امر دیگری دشوارتر است

نخستین ویژگی

نخستین ویژگی مورد نیاز یک مدیر، داشتن اراده است

جملات زیبای آندره موروا

هیچ کاری ممکن نیست برای مملکت انجام گیرد ،

مگر اینکه هوی و هوس و خواهش های نفسانی و هیجان های روحی مانند عشق و خشم و جز آن در امور مملکتی راه نداشته باشد

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

مرد اگر نمی خواهد در مرحله ی عشق و محبت خسته شود،

باید با حسن نیت، اهمیت مقامی را که عشق در زندگانی و حیات یک زن دارد درک کند

عشق و محبت

هرم ها از رأس ساخته می شود و چیزی که در معماری بسیار خطرناک است در اداره ی امور عمومی آسان به نتیجه می رسد

جملات زیبای آندره موروا درباره آشفتگی

هر عمل دسته جمعی وقتی درست رهبری نگردد دچار آشفتگی و بی نظمی می شود

جملات فلسفی آندره موروا

کار ، از بین برنده ی کسالت و عیب و نیاز است

حالت تاثر و هیجان

شعر ، گونه ای از حالت تاثر و هیجان است که در آن حالت، آرامش و سکون به انسان دست می دهد

سخنان زیبای آندره موروا

صرف داشتن موهبت و استعداد کافی نیست ، زیرا اگر آن را به حال خود رها کنند عقیم می ماند

جملات زیبای آندره موروا

همچنین بخوانید : جملات جین وبستر

برچسب ها : ,

همچنین ببینید

سخنان و جملات زیبای پرل باک

سخنان و جملات زیبای پرل باک

سخنان و جملات پرل باک سخنان و جملات زیبای پرل باک . پرل کامفورت سیندنستریکر …

کامنت لطفا نظـــر خود را درباره این صفحه در بخش کـــامــنت بیان کنید کامنت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.