جملات و سخنان زیبا و آموزنده آلبرت گرین هوبارد

جملات آلبرت گرین هوبارد

جملات زیبای آلبرت گرین هوبارد نویسنده . ناشر . هنرمند و فیلسوف آمریکایی

آلبرت گرین هوبارد

جملات و سخنان زیبای آلبرت گرین هوبارد

همیشه به یاد داشته باش تا به فراموشی بسپاری آنچه را که اندوهگینت می سازد . اما هرگز فراموش نکن که به یاد داشته باشی آنچه را که شادمانت می سازد .

جملات و سخنان زیبای آلبرت گرین هوبارد

بار اندوه را به تنهایی می توان کشید . اما برای شاد بودن به دو نفر نیاز است

جملات و سخنان زیبای آلبرت گرین هوبارد

کسی که سکوت شما را درک نکند . احتمالا حرف تان را هم نخواهد فهمید

جملات و سخنان زیبای آلبرت گرین هوبارد

بزرگترین اشتباهت در زندگی این خواهد بود که پیوسته از اشتباه کردن واهمه داشته باشی.

جملات و سخنان زیبای آلبرت گرین هوبارد

زندگی را زیاد جدی نگیر . چون هرگز زنده از آن بیرون نمی روی.

جملات و سخنان زیبای آلبرت گرین هوبارد

مرد باش و شهامت داشته باش و حرف دلت را بزن. گر چه ممکن است حرفهایت با دیدگاه های امروزی تفاوت چشمگیری داشته باشد.

جملات و سخنان زیبای آلبرت گرین هوبارد

برای اینکه آدم از انتقاد بگریزد . کافیست که کاری نکرده . واساسا کسی نباشد.

جملات زیبای آلبرت گرین هوبارد

کمیته چیزی است که کاری را که یک فرد کارآمد در عرض یک ساعت انجام می دهد . کمیته آنرا یک هفته طول می دهد.

جملات و سخنان زیبای آلبرت گرین هوبارد

می توان پسری را به دانشکده کشاند ولی نمی توان او را به اندیشیدن واداشت.

جملات و سخنان زیبای آلبرت گرین هوبارد

خوشبینی . نوعی محرک قلبی بوده و ضد یاس می باشد.

جملات و سخنان زیبای آلبرت گرین هوبارد

اشخاصی که طالب شیر هستند . نباید در وسط مزرعه بر روی یک چهارپایه نشسته و انتظار گاو را بکشند.

جملات و سخنان آموزنده و قصار آلبرت گرین هوبارد

آدم عاطل و باطل و بیکاره . همیشه وقت دقیق را می داند.

جملات پند آموز و زیبای آلبرت گرین هوبارد

تا ساعت ۱۰ صبح با نشاط و خوش مشرب باش و بدین سان بقیه ساعات . روال مطلوب خود را بدست می آورد.

جملات و سخنان زیبای آلبرت گرین هوبارد

همیشه دعا کن که پیش از آنکه ظرفیت پذیرشش را داشته باشی . کامیابی به سراغت نیاید.

جملات و سخنان زیبای آلبرت گرین هوبارد

جملات زیبای آلبرت گرین هوبارد

برچسب ها : , , ,

همچنین ببینید

سخنان و جملات زیبای سیمین بهبهانی

سخنان و جملات زیبای سیمین بهبهانی

جملات مرحوم سیمین بهبهانی سخنان و جملات زیبای سیمین بهبهانی مرحوم سیمین خلیلی معروف به …

کامنت لطفا نظـــر خود را درباره این صفحه در بخش کـــامــنت بیان کنید کامنت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.