جملات فلسفی زیبا و قصار آلبرت انیشتین

جملات آلبرت انیشتین

سخنان و جملات زیبای آلبرت انیشتین فیزیکدان نظری یهودی ساکن آلمان و دارنده جایزه نوبل در فیزیک

جملات زیبای آلبرت انیشتین

سخنان و جملات زیبای آلبرت انیشتین

در برابر یک قدرت متشکل و منظم

فقط یک قدرت متشکل و منظم تاب مقاومت دارد

این دیگر چه معمایی است که هیچکس مرا درک نمیکند ولی همگان مرا می پذیرند

راز شاد زیستن این است که از زندگی کنونی خود لذت ببرید و ذهنتان را درگیر مسائل آینده نکنید

سخنان و جملات زیبای آلبرت انیشتین

هیچ انسانی ذهنش را درگیر مسائل زمان و فضا نمی کند.

اما من کاملا برعکس بودم و بعد از رسیدن به بزرگسالی. تازه به مسائل فضا و زمان علاقه مند شدم.

سپس بیشتر از هر فرد بالغ و یا کودکی آن ها را بررسی و موشکافی نمودم.

نکته مهم این است که هیچ گاه از سوال پرسیدن دست نکشید. برای هر کنجکاوی پاسخی وجود دارد.

جملات کوتاه و ارزشمند آلبرت انیشتین

تنها راه جلوگیری از اثر مخرب ستایش شدن. این است که به کار خود ادامه دهید.

سخنان و جملات زیبای آلبرت انیشتین

این مسئله که والدین من به خاطر دیر صحبت کردنم نگران شدند. حقیقت دارد.

آن ها با یک پزشک نیز مشورت کردند. من نمی دانم که در آن زمان چند سال داشتم. اما سنم کمتر از سه سال نبود

عقل سالم مجموعه ای از قضاوت ها و پیش داوری هاست که تا سن ۱۸ سالگی به دست آمده اند

سخنان آلبرت انیشتین

ملی گرایی مریضی دوران ابتدایی بشر به شمار می رود. این امر مربوط به نژاد بشر است و با رشد او ریشه کن خواهد شد.

سخنان و جملات قصار آلبرت انیشتین

تجربه های اسرار آمیز بهترین تجربه ها هستند. مرموز بودن را می توان منشا هر هنر و علم دانست.

کسی که این موضوع را درک نمی کند و یا دیگر نمی تواند آن را تجربه نماید. از نظر من مرده و چشمانش تیره شده اند

جملات قصار و فلسفی آلبرت انیشتین

اگر واقعیات با نظریات هماهنگی ندارند

واقعیت ها را تغییر بده

سخنان و جملات زیبای آلبرت انیشتین

تا زمانی که حتی یک کودک ناخرسند روی زمین وجود دارد هیچ کشف و پیشرفت جدی برای بشر وجود نخواهد داشت

جملات قصار و فلسفی آلبرت انیشتین

تخیل مهمتر از دانش است

علم محدود است اما تخیل دنیا را در بر میگیرد

سخنان آلبرت انیشتین

سعی نکن انسان موفقی باشی

بلکه سعی کن انسان ارزشمندی باشی

علم زیباست وقتی هزینه گذران زندگی از آن تامین نشود

مسائلی که به دلیل سطح فعلی تفکر ما بوجود می آیند نمی توانند با همان سطح تفکر حل گردند

جملات کوتاه و ارزشمند آلبرت انیشتین

احساس من درباره عدالت و مسئولیت های اجتماعی. همواره به صورت عجیبی با عدم برقراری ارتباطات مستقیم با جامعه و دیگر انسان ها در تضاد بوده است.

من یک مسافر تنها هستم و هیچ گاه به خانواده. دوستان. کشورم و حتی بستگان نزدیکم تعلق نداشته ام.

در مقابل تمام آن ها. من هیچوقت حس دوری و نیاز به تنهایی را از دست ندادم

جملات قصار و فلسفی آلبرت انیشتین

اگر به ظاهرم بیش از حد توجه می کردم. دیگر خودم نبودم.

جملات فلسفی آلبرت انیشتین

هدف از آموزش باید تمرین و یاد دادن استقلال و تفکر فردی باشد ؛ اگرچه خدمت رسانی به جامعه بزرگترین مسئله زندگی به شمار می رود.

هیچ چیز مهمی از جاه طلبی و یا احساس وظیفه حاصل نمی شود. عشق افراد به کارهاست که موفقیت را شکل می دهد

سخنان آلبرت انیشتین

بیشتر معلم ها وقت دانش آموزان را با پرسیدن سوالات سخت تلف می کنند. هنر پرسیدن این است که سوالاتی را مطرح کنید که دانش آموزان درباره موضوعات آن آگاهی داشته باشند و بتوانند پاسخ مناسب را پیدا کنند.

سخنان و جملات زیبای آلبرت انیشتین

به عنوان انسان. یک نفر خودش را با هوش کافی وقف نموده تا بتواند به طور واضح هوش ناکافی خود را در مواجهه با چیزهایی که وجود دارد. مشاهده کند

سخنان آلبرت انیشتین

من به طور ارثی یهودی هستم. شهروند سوئیس شناخته می شوم و از نوع بشر به شمار می روم. تنها انسان بودن فارغ از وابستگی به هر گونه ایالت و ملیت اهمیت دارد.

سخنان و جملات زیبای آلبرت انیشتین

من با شهرت بیشتر و بیشتر احمق شدم

البته این یک پدیده نسبی است

مهم آن است که هرگز از پرسش باز نایستیم

سخنان آلبرت انیشتین

هیچ کاری برای انسان سخت تر از فکر کردن نیست

جملات قصار و فلسفی آلبرت انیشتین

در دنیا خط مستقیم وجود ندارد و تمام خطوط بدون استثنا منحنی و دایره وار است

و اگر این خط کوچکی که در نظر ما مستقیم جلوه میکند

در فضا امتداد یابد خواهیم دید که منحنی است

سخنان و جملات کوتاه آلبرت انیشتین

به آینده نمی اندیشم چون به زودی فرا خواهد رسید

خداوند زیرک است اما بدخواه نیست

جملات قصار و فلسفی آلبرت انیشتین

نگران مشکلاتی که در ریاضی دارید نباشید به شما اطمینان میدهم که مشکلات من در این زمینه عظیم تر است

سخنان و جملات زیبای آلبرت انیشتین

همزمان با گسترش دایره دانش ما

تاریکی ای که این دایره را احاطه می کند نیز گسترده می شود

جملات قصار و فلسفی آلبرت انیشتین

یک فرد باهوش یک مسئله را حل می کند اما یک فرد خردمند از رو در رو شدن با آن دوری می کند

اگه نمره تستت تک شد ناراحت نشو !

از وقتی که ریاضی دانان از سر و کول نظریه نسبیت بالا رفته اند

دیگر خودم هم از آن سر در نمی آورم

سخنان و جملات زیبای آلبرت انیشتین

دو چیز بی پایان هستند :

اول منظومه شمسی . دوم نادانی بشر

در مورد اول زیاد مطمئن نیستم

احترام کورکورانه به قدرت بزرگترین دشمن حقیقت است

جملات کوتاه و ارزشمند آلبرت انیشتین

طبیعت تنها دم شیر را به ما نشان می دهد. اما من شک ندارم که این دم همان شیر است ؛ گرچه آن شیر نمی تواند به علت بزرگی زیادش خودش را به ما نشان دهد

سخنان و جملات حکیمانه آلبرت انیشتین

قوانین ریاضی در جایی که به واقعیت مربوط می شوند. به طور کامل قابل اطمینان نیستند و اگر قطعی باشند نیز ارتباطی با واقعیت ندارند

هنگامی که مردی برای یک ساعت کنار دختری زیبا می نشیند. زمان بسیار سریع می گذرد و ۱ ساعت تنها یک دقیقه به نظر می رسد. اما اگر او را ۱ دقیقه بر روی اجاق داغ قرار دهید. این میزان به اندازه تمام ساعت ها خواهد گذشت. به این موضوع نسبیت می گویند

من به ندرت درباره کلمات فکر می کنم. فکر خودش می آید و من کلمات را با استفاده از آن بیان میکنم.

اگر کسی احساس کند که هرگز در زندگی دچار اشتباه نشده

این بدان معناست که هرگز

به دنبال چیزهای تازه در زندگیش نبوده است

سخنان و جملات زیبای آلبرت انیشتین

زندگی مثل دوچرخه سواری میمونه

واسه حفظ تعادلت همیشه باید در حرکت باشی

جملات کوتاه و ارزشمند آلبرت انیشتین

اگر انسان ها در طول عمر خویش فعالیت مغزشان به اندازه یک میلیونیوم معده شان بود

اکنون کره زمین تعریف دیگری داشت

غذایی که مردم را سالم نگه می دارد آن نیست که می خورند

بلکه آن غذایی است که خوب هضم می کنند

سخنان و جملات زیبای آلبرت انیشتین

من هرگز به آینده فکر نمیکنم

چرا که خودش به زودی خواهد آمد

دانش چیز شگفت انگیزی است مشروط بر آنکه کسی مجبور نباشد از راه آن امرار معاش کند

سخنان و جملات آموزنده و ارزشمند آلبرت انیشتین

مهربانی. زیبایی و حقیقت. ایده آل هایی هستند که همواره راه را به من نشان داده و شهامت رو به رو شدن با چهره جدید زندگی را به من بخشیده اند. بدون همزاد پنداری با انسان هایی با تفکر مشابه و بدون سرگرم نمودن خود با جهان مقصود. موفقیت در زمینه هنر و جنبه های علمی غیر ممکن بود و زندگی برای من پوچ می شد. تلاش های انسان برای دستیابی به چیزهای بی ارزش مانند ثروت. موفقیت های ظاهری و لوکس گرایی. همواره در نظر من فاقد اهمیت و ارزش بوده است.

albert einstein

آلبرت انیشتین

برچسب ها : ,

همچنین ببینید

جملات زیبا فلسفی و قصار جان اشتاین بک

جملات زیبا فلسفی و قصار جان اشتاین بک

سخنان و جملات جان اشتاین بک سخنان و جملات زیبای جان اشتاین بک . جان …

کامنت لطفا نظـــر خود را درباره این صفحه در بخش کـــامــنت بیان کنید کامنت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.