خانه / جملات زیبا فلسفی و قصار آلبر کامو

جملات زیبا فلسفی و قصار آلبر کامو

جملات آلبر کامو

جملات آلبر کامو – نویسنده ، فیلسوف و روزنامه نگار فرانسوی و برندهٔ جایزهٔ نوبل ادبیات ۱۹۵۷ میلادی

جملات آلبر کامو فلسفی قصار و زیبا

آزادی چیزی جز شانسی برای بهتر بودن نیست.

جملات زیبای آلبر کامو

ممکن است که من منکر چیزی باشم ولی لزومی نمی بینم که آن را به لجن بکشم یا حق اعتقاد به آن را از دیگران سلب کنم

جملات کوتاه آلبــــر کامــــو

بدنم زجر میکشد . پوست تنم درد میکند . سینه ام . دست و پایم سرم خالی است و دلم بهم میخورد و از همه بدتر طعمی است که در دهنم است نه خون است . نه مرگ است . نه تب . اما همه اینها با هم . کافی است که زبانم را تکان بدهم تا دنیا سیاه بشود و از همه موجودات نفرت پیدا کنم چه سخت است . چه تلخ است انسان بودن

جملات حکیمانه آلبر کامو

به دست آوردن خوشبختی بزرگترین پیروزی در زندگی است.

جملات آموزنده آلبر کامو

در جهانی که ناگهان از هر خیال واهی و از هر نوری محروم شده است انسان احساس می کند که بیگانه است در این تبعید دست آویز و امکان برگشتی نیست چون از یادگار زمانهای گذشته و یا از امید ارض موعود هم محروم شده است

جملات حکیمانه آلبر کامو

بدون کار . هرنوع زندگی فاسد می شود.

جملات آلبر کامو

ترجیح می دهم طوری زندگی کنم که گویی خداهست و وقتی مُردم بفهمم که نیست . تااینکه طوری زندگی کنم که انگار خدانیست و وقتی مُردم بفهمم که هست.

جملات آلبر کامو

شغل تنها زمانی ارزش و اعتبار دارد که آزادانه پذیرفته شود

جملات آلبر کامو

زندگی جنسی به آدم عطا شد شاید برای این که او را از راه حقیقی اش منحرف کند. تریاک است. همه چیز را خواب می کند. بیرون از آن . همه چیز زندگی اش را باز می یابد. در عین حال . پرهیز مطلق نسل را از میان می برد . که شاید عین صلاح باشد

سخنان آلبر کامو

احترام به خویشتن بالاترین نعمت است.

جملات قصار آلبر کامو

سکوت اختیار کردن یعنی که ما به خود اجازه این باور را بدهیم که عقیده ای نداریم . که چیزی نمی خواهیم.

جملات زیبای آلبر کامو

طغیان بنیادی است مشترک که هر انسانی نخستین ارزش های خود را بر آن بنا می کند.

جملات فلسفی آلبر کامو

تنها از طریق بدجنسی می توان به دفع حمله پرداخت. از این روست که مردم برای اینکه خود محاکمه نشوند در محاکمه کردن شتاب می کنند.

جملات زیبای آلبر کامو

طغیان . هر چند چون چیزی نمی آفریند . در ظاهر منفی است . اما چون آن بخش از انسان را که باید همواره از آن دفاع شود . آشکار می کند . عمیقاً مثبت است.

جملات آلبر کامو حکیمانه و آموزنده

برای کامل شدن همه چیز برای آنکه احساس تنهایی نکنم٬ فقط یک آرزو دارم که در روز اعدامم تماشاچی ها زیاد باشند و با فریاد سراپا نفرت از من استقبال کنند

جملات فلسفی آلبر کامو

کم اند کسانی که با چشم شان می بینند و با مغزشان فکر می کنند

جملات آموزنده آلبر کامو

مسئله مهم . دست برنداشتن از پرسش نیست

جملات زیبای آلبر کامو

کم اند کسانی که با چشم شان می بینند و با مغزشان فکر می کنند

جملات آلبر کامو

من شاید به آنچه که حقیقتاً مورد علاقه ام است مطمئن نیستم . اما به آنچه که مورد علاقه ام نیست کاملاً اطمینان دارم.

جملات قصار آلبر کامو

روزنامه ها اغلب درباره دینی که نسبت به اجتماع داریم صحبت می کردند. به عقیده آن ها مجرم یا خلافکار باید این دین را بپردازد ؛ ولی صحبت از این موضوع تخیل را برنمی انگیزاند. نه . آنچه برای من ارزش داشت . امکان فرار بود . جهشی به خارج از آیین ظالمانه بود . فرار دیوانه واری بود که تمام شانس های امیدواری را ارزانی می داشت. طبیعتاً این امیدواری می توانست این هم باشد که در گوشه کوچه ای . درست در حال دو . انسان با شلیک گلوله ای از پا درآید. اما . بعد از نگریستن به جوانب امر . هیچ چیز به من اجازه این تفنن را نمی داد. همه چیز مرا از چنین تفننی بازمی داشت ؛ و دوباره من بودم و این دستگاه خودکار

جملات آلبر کامو

همه انسانها به طور یکسان محکوم اند که روزی بمیرند ایستاده مردن بهتر از زانو زده زیستن است

سخنان زیبای آلبر کامو

منتظر مردی نباش که باهات کنار بیاد . این اشتباهیه که خیلی از زن ها دچارش می شن . تو خودت خوشبختی را پیدا کن

جملات پند آموز آلبر کامو

مثل اینکه این خشم بیش از اندازه مرا از درد تهی و از امید خالی ساخته بود. برای اولین بار خود را به دست بی قیدی و بی مهری جذاب دنیا سپردم

جملات زیبای آلبر کامو

شر و بدی که در دنیا وجود دارد پیوسته از نادانی می زاید و حسن نیت نیز اگر از روی اطلاع نباشد ممکن است به اندازه شرارت تولید خسارت کند. مردم بیشتر خوبند تا بد و در حقیقت . مسئله این نیست. بلکه آنها کم یا زیاد نادانند و همین است که فضیلت یا ننگ شمرده می شود. نومید کننده ترین ننگ ها . ننگ نادانی است که گمان می کند همه چیز را می داند و در نتیجه به خودش اجازه آدم کشی می دهد:روح قاتل کور است و هرگز نیکی حقیقی یا عشق زیبا بدون روشن بینی کافی وجود ندارد.

جملات فلسفی آلبر کامو

پیوسته در تاریخ ساعتی فرا می رسد که در آن . آنکه جرأت کند و بگوید دو دوتا چهارتا می شود مجازاتش مرگ است. و مسئله این نیست که چه پاداش یا مجازاتی در انتظار این استدلال است. مسئله این است که بدانیم دو دوتا چهارتا می شود . آری یا نه ؟

جملات حکیمانه آلبر کامو

انسان وقتی بخواهد به راستی در دری که نمی تواند ببیند شرکت کند . غرق چه ناتوانی عمیقی است.

جملات ناب آلبــــر کامــــو

عادت به نومیدی از خود نومیدی بدتر است

سخنان اموزنده آلبر کامو

وقتی که انسان بیش از چهار ساعت نخوابیده باشد . دیگر احساساتی نیست. همه چیز را همان طور که هست می بیند . یعنی از روی عدالت . عدالت زشترو و نیشدار می بیند.

جملات آلبر کامو

وقتی که آدم تنها خودش خوشبخت باشد . خجالت دارد

جملات زیبای آلبر کامو

بشر تنها آفریده ای است که نمی خواهد آن باشد که هست

سخنان قصار آلبر کامو

انچه انسان در میان بلایا می اموزد اینست که در درون افراد بشر . ستودنیها بیشتر از تحقیر کردنیهاست

جملات آلبر کامو

افشای بی عدالتی کافی نیست .برای از بین بردن آن باید جان نثار کرد

جملات زیبای آلبر کامو

زمانی می رسد که انسان دیگر جوشش عشق را حس نمی کند. آن چه که می ماند تنها فقط تراژدی ست.زیستن برای کسی یا چیزی دیگر معنایی ندارد. دیگر هیچ چیز معنایی ندارد جز اندیشه مردن به خاطر چیزی

جملات آلبر کامو

هیچ چیزی در دنیا به این نمی ارزد که انسان از آنچه دوست دارد روگردان شود.

جملات زیبای آلبر کامو

اما بدتر از همه این است که فراموش شده باشند و این را خودشان می دانند. کسانی که آنها را می شناختند فراموش شان کرده اند زیرا باید وقت شان را صرف اقدامات و راه یابی برای بیرون آوردن آنان بکنند ؛ و به قدری غرق این اقدامات هستند که در نتیجه به خود آن کسی که باید بیرون بیاورند فکر نمی کنند.

این هم طبیعی است ؛ و در پایان همه این چیزها انسان می بیند که در بدترین بدبختی ها نیز هیچکسی واقعاً نمی تواند به فکر کس دیگر باشد. زیرا واقعاً در فکر کسی بودن عبارت از این است که دقیقه به دقیقه در اندیشه او باشیم و هیچ چیزی نتواند ما را از این اندیشه منصرف سازد:نه توجه به خانه و زندگی . نه مگسی که می پرد . نه غذاها و نه خارش. اما همیشه مگس ها و خارش ها وجود دارد. این است که زیستن دشوار است و این اشخاص آن را خوب می دانند.

سخنان فلسفی آلبر کامو

ما هم بنا به موقعیت . فرمان محکومیت صادر می کنیم. اما به من می گفتند که این چند مرگ . برای رسیدن به دنیائی که در آن دیگر کسی را نخواهند کشت ضروری است.

جملات آلبر کامو

هیچکس مجبور نیست انسان بزرگی باشد تنها . انسان بودن کافی است

جملات قصار آلبر کامو

فهمیده ام که همه بدبختی انسان ها ناشی از این است که به زبان صریح و روشن حرف نمی زنند. از اینرو من تصمیم گرفته ام که صریح حرف بزنم و صریح رفتار کنم تا در راه درست بیفتم.

جملات زیبای آلبر کامو

پیوسته ساعتی فرا می رسد که انسان از زندان ها و کار و تلاش خسته می شود و چهره عزیز و قلبی را که از مهربانی شکفته باشد می خواهد.

جملات آلبر کامو

زیستن . تنها با آنچه انسان می داند و آنچه به یاد می آورد و محروم از آنچه آرزو دارد . چه دشوار است.

جملات زیبای آلبر کامو

اگر چیزی هست که می توان پیوسته آرزو کرد و گاهی به دست آورد محبت بشری است.

جملات فلسفی آلبــــر کامــــو

در درون افراد بشر . ستودنی ها بیش از تحقیر کردنی هاست

جملات آلبر کامو

شاید روزی برسد که طاعون برای بدبختی و تعلیم انسان ها . موش هایش را بیدار کند و بفرستد که در شهری خوشبخت بمیرند

جملات قصار آلبــــر کامــــو

کدام یک را ترجیح می دهی :آنکه نان ات میدهد و آزادی ات می گیرد یا آنکه نان ات می بُرد و آزادی ات می دهد ؟

جملات زیبای آلبــــر کامــــو

ما پیش از آنکه به اندیشیدن خو کنیم به زیستن عادت می کنیم

سخنان آموزنده آلبــــر کامــــو

لحظه ای فرا می رسد که ما در برابر آیینه با چهره برادرانه . آشنا اما نگران خود روبرو می شویم و این همان پوچ است

جملات زیبای آلبــــر کامــــو

همه چیز برای آرامش زهرآگین و خواب بی قیدی سامان دهی شده است

جملات حکیمانه آلبــــر کامــــو

آزادیخواه و دموکرات کسی ست که امکان اینکه حق با رقیبش باشد را می پذیرد پس به رقیبش اجازه می دهد افکارخودش را بیان کند و می پذیرد که به دلایل رقیبش بیندیشد

جملات قصار آلبــــر کامــــو

زمانی که پول حاکم باشد عدالت و آزادی وجود نخواهد داشت

جملات آلبر کامو

آغاز اندیشیدن سرآغاز تحلیل رفتن است

سخنان زیبای آلبــــر کامــــو

همیشه روزهایی هست که انسان در آن کسانی را که دوست می داشته بیگانه می یابد

جملات آلبر کامو

کسانی که مدعی اند همه چیز را می دانند و همه چیز را می توانند درست کنند . سرانجام به این نتیجه می رسندکه همه را باید کُشت…!

جملات آلبر کامو

من از آن هایی که در باور خود همیشه حق دارند . بیزارم

جملات حکیمانه آلبــــر کامــــو

عصیانگر ترجیح می دهد که ایستاده بمیرد تا اینکه زانو زده زندگی کند

جملات زیبای آلبــــر کامــــو

من طغیان می کنم . پس ما هستیم

سخنان اموزنده آلبر کامو

عصیان تأیید طبیعت مشترک همه انسان هاست . طبیعتی که به جهان قدرت تن در نمی دهد

جملات آلبر کامو

درد و رنج کودکان به خودی خود نفرت انگیز نیست . بلکه این واقعیت که درد و رنجشان را نمی توان توجیه کرد . مایه نفرت می شود

جملات زیبای آلبــــر کامــــو

لازمه ایمان . پذیرش غیب و پذیرش شر . و رضا دادن به بی عدالتی است

جملات آلبر کامو

انسان تنها آفریده ای است که نمی خواهد همان باشد که هست

جملات حکیمانه آلبــــر کامــــو

اگر نتوان آزادی و عدالت را یک جا داشت و من مجبور باشم میان این دویکی را انتخاب کنم آزادی را انتخاب می کنم تا بتوانم به بی عدالتی اعتراض کنم

جملات زیبای آلبــــر کامــــو

کسی که دست به خودکشی می زند . گمان می کند که همه چیز را با خود نابود می سازد و به همراه خود می برد

سخنان زیبای آلبــــر کامــــو

به آنچه که ما را به برخی از انسان ها وابسته میکند نام عشق ندهیم

سخنان اموزنده آلبــــر کامــــو

مسیح روزی می آید که دیگر به آمدنش نیازی نیست

جملات زیبای آلبــــر کامــــو

بالاتر از دیگران زیستن هنوز تنها راهی است برای اینکه اکثر مردم انسان را ببینند و به او احترام بگذارند

جملات حکیمانه آلبــــر کامــــو

مشکل زندگی بعضی از مردم در این است که چطور از دیگران کناره بگیرند و یا لااقل با آنان بسازند

جملات زیبای آلبــــر کامــــو

من جز در فاصله میان عیاشی هایم به مسائل بزرگ و بااهمیت زندگی فکر نکرده ام و در غالب اوقات اهمیتی به این موضوعات نداده ام

جملات زیبا فلسفی و قصار آلبر کامو

دوستی با فراموشکاری یا لااقل ناتوانی توأم است

جملات آلبر کامو

مردم خوشبختی و موفقیت را تنها در صورتی به شما می بخشایند که با کمال سخاوت رضا دهید که آن ها را با دیگران قسمت کنید. اما برای اینکه خوشبخت شوید نباید زیاده از حد به دیگران بپردازید. بدین طریق راهی برای خلاصی نیست. خوشبخت بودن و محاکمه شدن یا بدبخت بودن و تبرئه شدن

سخنان زیبای آلبــــر کامــــو

عیاشی حقیقی آزادی بخش است . زیرا هیچ گونه الزامی نمی آورد. عیاش فقط وجود خود را تملک می کند . از این جهت عیاشی مشغولیت محبوب کسانی است که به خود عشق می ورزند

جملات زیبای آلبــــر کامــــو

ادیان از لحظه ای که دم از اخلاق می زنند و با صدور فرمان تهدید می کنند . به خطا می روند

جملات زیبای آلبــــر کامــــو

برای خلق مجرمیت و مکافات احتیاجی به وجود خداوند نیست. همنوعان ما با کمک خود برای این کار کفایت می کنند. شما از روز داوری الهی سخن می گویید. اجازه بدهید با کمال احترام به این حرف بخندم. من بدون ترس و تزلزل در انتظار آن روزم:من چیزی را دیده ام که به مراتب از آن سخت تر است ؛ من داوری آدمیان را دیده ام

جملات فلسفی آلبــــر کامــــو

جنایت تنها در این نیست که دیگری را بکشی بلکه بیشتر در این است که خود زنده بمانی

جملات حکیمانه آلبــــر کامــــو

سانسور همان چیزی را که نهی می کند به فریاد بلند اعلام می دارد

سخنان اموزنده آلبــــر کامــــو

ناگزیر بود دست تنها یاد بگیرد . دست تنها بزرگ شود . با زور . با قدرت . دست تنها اخلاقیات و حقیقت خود را بیابد . تا اینکه سرانجام به صورت آدم به دنیا آید و سپس با تولدی سخت تر دیگر بار به دنیا آید . یعنی این بار برای دیگران

جملات زیبای آلبــــر کامــــو

خدایان سیزیف را بر آن داشتند تا مدام تخته سنگی را به فراز کوهی رساند و هر بار تخته سنگ به سبب وزنی که داشت باز به پای کوه در می غلتید . خدایان چنین می پنداشتند که کیفری دهشتبارتر از کار بیهوده و نومیدانه نیست

جملات زیبای آلبــــر کامــــو

بالاترین عذابهای بشر این است که بدون قانون محاکمه شود

جملات آلبر کامو

من عصیان می کنم . برای این که جهان علی رغم انسان بودن من است

سخنان زیبای آلبــــر کامــــو

این دنیا به این صورتی که ایجاد شده . قابل تحمل نیست. از این روی من به ماه یا خوشبختی و یا به زندگی جاوید محتاجم. به چیزی که شاید دیوانگی باشد ولی متعلق به این دنیا نباشد

جملات حکیمانه آلبــــر کامــــو

در کوران زمستان دریافتم که در من . تابستانی شکست ناپذیر وجود دارد

سخنان زیبای آلبــــر کامــــو

حکمی که درباره دیگران داده اید سرانجام مستقیماً بازمی گردد و بر چهره شما می خورد و در آنجا ضایعاتی به بار می آورد

جملات زیبای آلبــــر کامــــو

دوست داشتن یک موجود در این است که پیر شدن با او را بپذیریم

جملات زیبای آلبــــر کامــــو

در درون افراد بشر . ستودنی ها بیش از تحقیر کردنی هاست

سخنان اموزنده آلبــــر کامــــو

هر افراطی . نیروی زندگی و در نتیجه درد و رنج را کاهش می دهد

سخنان زیبای آلبــــر کامــــو

شیرجه های نرفته گاهی کوفتگی های عجیبی به جا می گذارند

جملات حکیمانه آلبــــر کامــــو

من از آن تافته های جدابافته نبودم که هر توهینی را ببخشایم . اما همیشه در آخر کار آن را از یاد می بردم.آن کس که تصور می کرد که من از او نفرت دارم چون می دید که با لبخندی صمیمی به او سلام می گویم غرق در شگفتی می شد و نمی توانست باور کند. در این حال . بر حسب خلق و خوی خودش . یا بزرگواریم را تحسین و یا بی غیرتی ام را تحقیر می کرد . بی آنکه فکر کند که انگیزه ی من ساده تر از این ها بوده است . من همه چیز حتی نام او را از یاد برده بودم

جملات آلبر کامو

اگر کفش ات پایت را می زد و از ترس سخن مردم پابرهنه نشدی و درد را به پایت تحمیل کردی . دیگر در مورد آزادی شعار نده

جملات زیبای آلبــــر کامــــو

می دانی دلبری چیست ؟ راهی ست برای گرفتن جواب بله بدون اینکه سوال مشخصی پرسیده باشی

جملات زیبای آلبــــر کامــــو

دیروز و فردا دست به یکی کردند. دیروز با خاطراتش و فردا با وعده هایش مرا خواب کردند ؛ وقتی چشم گشودم امروز گذشته بود

سخنان اموزنده آلبــــر کامــــو

در نفرت سعادتی نیست

سخنان اموزنده آلبــــر کامــــو

وقتی جنایت به دلیل وضع شگرف و واژگونه زمانه ما جامه بی گناهی می پوشد ؛ بی گناهی باید ثابت شود

سخنان زیبای آلبــــر کامــــو

امروز خم شدم و در گوش بچه ای که مرده به دنیا آمد آرام گفتم :چیزی را از دست ندادی

جملات زیبا فلسفی و قصار آلبر کامو

در موزه های ایتالیا نوعی از پرده های نقاشی وجود دارد که سابقن کشیش ها آن ها را جلو صورت محکومین به مرگ می گرفتند تا آن ها نتوانند سکوی مرگ را ببینند. جهش در تمام معانی آن. عجله و فرار به طرف ابدیـت خدایی . ترک واقعیات روزانه با فکر و حواس کامل همه این هــــــــــا پرده های نقاشی هستند که جلو چشم ما می گیرند تا پوچ نبینیم. اما در ایـــن میان کسانی وجود دارند که پرده ای جلو چشم آنها نیست و همه چیز را عریان می بینند. با آن هاست که می خواهم صحبت کنم

سخنان آلبــــر کامــــو

باید پولی بپردازیم و خود را با ابتذال رنج بشری بیالاییم. جهان کثیف . زننده . و لجن درد

جملات آلبر کامو

هربار که تصور کرده ام معنای ژرف جهان را احساس می کنم . همیشه سادگی آن بود که منقلبم ساخت

سخنان زیبای آلبــــر کامــــو

من از عشق. جز مخلوطی و مغلمه ای از خواهش ها. از عواطف و هشیاری ها که مرا به موجودی وابسته می سازد. درک نمی کنم

جملات آلبر کامو

جملات آلبر کامو

برچسب ها : , ,

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

10 + بیست =