خانه / متن اهنگ خواننده ها / عشق در دل ماند و یار از دست رفت – سالار عقیلی

عشق در دل ماند و یار از دست رفت – سالار عقیلی

سالار عقیلی

عشق در دل ماند و یار از دست رفت

دوستان! دستی . کــه کار از دست رفت

ای عجب گر من رسم بر کام دل!

کی رسم ؟ چون روزگار از دست رفت

بخت و رای و زور و زر بودم . دریغ!

کاندر این غم . هر چــهار از دست رفت

عشق و سودا و هوس در سر بماند

صبر و آرام و قرار از دست رفت

گر من از پای اندرآیم گو درآی

بــهتر از من صدهزار از دست رفت

بیم جان کاین بار خونم می خورد

ور نــه این دل چند بار از دست رفت

مرکب سودا جــهانیدن چــه سود ؟

چون زمام اختیار از دست رفت

سعدیا! با یار عشق آسان بود

عشق باز! اکنون کــه یار از دست رفت

مطلبی دیگر :  ای ساربان ای ساربان آهسته - سالار عقیلی

برچسب ها :