خانه / جملات و سخنان کوتاه آدولف هیتلر

جملات و سخنان کوتاه آدولف هیتلر

جملات آدولف هیتلر . رهبر آلمان و پیشوای نازی . از ۱۹۳۳ تا ۱۹۴۵.

جملات آدولف هیتلر

جملات آدولف هیتلر

قوی ها هنگام تنــهایی قوی تر هستند.

جملات کوتاه آدولف هیتلر

مکتب دوران جوانی بــه منزلــه ماده اولیــه اعمال آینده است.

جملات آدولف هیتلر

همیشــه مردان خوب در منجلاب بدبختی دست و پا می زنند.

جملات آدولف هیتلر

باشد کــه این کتاب -نبرد من- چون سنگِ بنایی بــه کار آید . کــه من بــه کار مشترک . اهدا می کنم.

جملات آدولف هیتلر

نتایجی کــه در جوانی بــه آن ها پی بردم ؛ ۱. تجزیــه و انحلال امپراتوری اتریش شرط مقدماتی حفظ آلمان است. ۲. این کــه احساس ملی گرایی بــه هیچ وجــه با وطن پرستی سلطنتی یکی نیست. ۳. کاخ هاپسبورگ برای ملت آلمان بدبختی بــه بار آورد.

جملات ناب آدولف هیتلر

یــهودی . کسی نیست کــه آشتی پذیر باشد. باید همــه را نابود ساخت .

جملات آدولف هیتلر

مذهب برای آنــها ( یــهودیان ) بازیچــه ای است کــه می توانند مانند سایر چیزها ان را از دیگران بدزدند.

جملات زیبای آدولف هیتلر

اگر یــهودی با ایمان دیوانــه کنندهای کــه بــه مارکسیست دارد روزی در زمین . در روی زمین پیروزی بــه دست بیاورد ؛ تاج او روی مرگ عالم انسانی است و طولی نخواهدکشید کــه در روی زمین موجود زنده ای باقی نخواهد ماند .

جملات آدولف هیتلر

انگلیسی ها مثال خوبی برای مردم جــهان بــه شمار می روند آنــها بــه محافظــه کاری خود . هرگز خود را بــه جائی نمی کشانند کــه سرانجام دچار پشیمانی شوند ؛ جنگ آنــها برای آزادی خودشان است واگر نان ندارند خوب می دانند کــه چگونــه باید برای قاپیدن نان از دست دیگری دولت ها را بــه جان یکدیگر بیندازند. زمانی کــه ما برای بــه دست آوردن یک لقمــه نان نقشــه می کشیدیم کــه با کدام دولت متحد شویم و از چــه کسی کناره بگیریم انگلستان برای آزادی خودش از اتحادهای دول اروپا بــهره برداری می کرد .

گذیده جملات آدولف هیتلر

کسی کــه می خواهد زندگی کند باید مبارزه کند و کسی کــه دست از مبارزه بردارد . آن هم در جــهانی کــه هستی ان مربوط بــه مبارزه است استحقاق زنده ماندن ندارد.

جملات آموزنده آدولف هیتلر

قدرت در دفاع کردن نیست. در حملــه کردن است .

جملات قصار آدولف هیتلر

حقیقت همان دروغی است کــه بارها و بارها تکرار شده است .

جملات آموزنده قصار و حکیمانه آدولف هیتلر پیشوا المان نازی

انقلاب عظیمی را کــه ما در نظر داریم بــه وجود بیاوریم اساس آن روی این فلسفــه پایــه گذاری شده است کــه اگر خطر یــهود از المان دور نشود دیر یا زود یــهودیان دنیا را می بلعند و آقا و فرمانروای دنیا خواهند شد.

سخنان آدولف هیتلر

وقتی برنده می شوی نیازی بــه توضیح نداری! وقتی می بازی . چیزی برای توضیح دادن نداری!

جملات آدولف هیتلر

بــهترین وسیلــه برای شکست یک ملت . ناتوان ساختن انرژی و اراده معنوی آن ملت است.

گذیده گویی های آدولف هیتلر

حقیقت همان دروغی است کــه بارها و بارها تکرار شده است.

جملات آدولف هیتلر

قانون مثل تار عنکبوت می ماند . فقط می تواند مگس های کوچک را شکار کند.

جملات آدولف هیتلر

اگر برنده شوی نیاز نداری کــه شرح دهی . اما اگر بازنده شوی بــهتر است آنجا نباشی تا مجبور شوی شرح بدهی.

جملات آدولف هیتلر

دروغــهای کوچک همیشــه خود را نمایان می کنند. دروغ را آنقدر بزرگ بگویید کــه تصور دروغ بودن آن هم بــه ذهن کسی وارد نشود.

جملات آدولف هیتلر

قدرت در دفاع کردن نیست. در حملــه کردن است.

جملات آدولف هیتلر

حق همیشــه با پیروزمندان جنگ است .

جملات فلسفی آدولف هیتلر

مرگ سرنوشت بازندگان است.

جملات آدولف هیتلر

یک رهبر نابغــه باید بتواند همــه دشمنان متفاوت خود را در یک دستــه قرار دهد.

جملات آدولف هیتلر

انبوه مردم ساده تر فریب یک دروغ بزرگ را می خورند تا یک دروغ کوچک.

جملات آدولف هیتلر

چــه کسی گفتــه من تحت حمایت ویژه پروردگار قرار ندارم ؟

جملات آدولف هیتلر

دروغ را بزرگ و ساده و مکرر بگو تا در نــهایت باور کنند.

جملات حکیمانه آدولف هیتلر

از طریق استفاده هوشمندانــه و مکرر از پروپاگند ؛ می توان مردم را متقاعد کرد کــه بــهشت . جــهنم است و پست ترین شرایط زندگی مثل زندگی در بــهشت است.

جملات آدولف هیتلر

روحیــه دشمن خودت را از درون تضعیف کن با کمک غافلگیر کردن و ترس و کارشکنی و بــه قتل رساندن. این جنگ آینده است.

جملات آدولف هیتلر

وقتی عقل از بین رفت . آخرین تصمیم متعلق بــه کسی است کــه اراده ای محکم داشتــه باشد و بــهترین اسلحــه دفاعی انسان در حملات شدید می باشد.

جملات آدولف هیتلر

… بــه هیچ وجــه مــهم نیست . وقتی فاتح شدیم . دیگر کسی دراین باره سؤالی نخواهد کرد.

جملات قصار آدولف هیتلر رهبر نازی آلمان

در جــهان پاسخ دو چیز را باید با خون داد . اشتباه و خیانت.

جملات آدولف هیتلر

کجا دیده شده است کسی بتواند با خشونت و سرنیزه عقیده ای را متزلزل سازد ؟ !.

جملات آدولف هیتلر

سروصدای زیاد خود بــه معنی تبلیغات منفی است!.

جملات آدولف هیتلر

قانون طبیعت این است کــه همیشــه حق با کسی است کــه با صراحت حرف می زند . ولی کیست کــه معنای صراحت را درک کند ؟ !.

جملات فلسفی آدولف هیتلر

طبیعت سرحدات سیاسی نمی شناسد!.

جملات آدولف هیتلر

یک روز فرا می رسد کــه بــه خاطر نکشتن هر یک یــهودی من را نفرین می کنید.

جملات آدولف هیتلر

قدرت در زوراست.

جملات زیبای آدولف هیتلر

بــه وسیلــه تبلیغات می توان جــهنم را بــهشت و بــهشت را جــهنم نشان داد.

جملات زیبای آدولف هیتلر

شاید افرادی هم گاهی فکر می کنند کــه باید از جای خود تکان بخورند اما دیگران و کسانی کــه در ناامیدی فرورفتــه و همــه چیز را مشکل می دانند بــه آن ها خواهند گفت این کار غیرممکن است و ما در این مجاهدت پیروز نخواهیم شد و پیروزی ما چیزی است کــه بــه دست آوردن ان محال است. اما ما بــه آنــها خواهیم گفت این دلایل بی پایــه است و احمق ها هستند کــه ناتوانی و ضعف را بــه خود تلقین می کنند.

جملات قصار آدولف هیتلر

وقتی برنده می شوی . نیازی بــه توضیح نداری! وقتی می بازی چیزی برای توضیح دادن نداری!

جملات حکیمانه آدولف هیتلر

از درس تاریخ آنچــه در خاطرات جوانان باقی می ماند غیر از یک مشت اطلاعات بی فایده مانند تاریخ تولد چند سردار یا پادشاه چیز دیگری نبوده و سایر قسمت های مــهم آن بــه کلی از یاد رفتــه و یا از ان نتیجــه کلی نگرفتــه اند.

سخنان آدولف هیتلر

جملات آدولف هیتلر

برچسب ها : ,

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

یازده − ده =