سخنان و جملات زیبای ابوسعید ابوالخیر

سخنان و جملات ابوسعید ابوالخیر

سخنان و جملات زیبای ابوسعید ابوالخیر عارف و شاعر فارسی زبان ایرانی

سخنان و جملات زیبای ابوسعید ابوالخیر

ابوسعید فضل الله بن احمد بن محمد بن ابراهیم میهنی . عارف و شاعر نامدار ایرانی تبار قرن چهارم و پنجم است

ابوسعید ابوالخیر در میان عارفان مقامی بسیار برجسته و ویژه ای دارد و نام او با عرفان و شعر آمیختگی عمیقی یافته است. چندان که در بخش مهمی از شعر پارسی چهره او در کنار مولوی و خیام قرار می گیرد

سخنان و جملات زیبای ابوسعید ابوالخیر

امروز بهر حالی بغداد بخاراست کجا میر خراسانست پیروزی آنجاست.

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

بر فلک بر دو مرد پیشه ورند آن یکی درزی آن دگر جولاه

این ندوزد مگر قبای ملوک و آن نبافد مگر گلیم سیاه.

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

ای بار خدا به حق هستی شش چیز مرا مدد فرستی

ایمان و امان و تندرستی فتح و فرج و فراخ دستی.

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

با عاشقان نشین و همه عاشقی گزین با هر که نیست عاشق کم گوی و کم نشین.

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

ایا بر جان ما ماهر چو بر شطرنج اهوازی چو ما را شاه مات آید ترا سپری شود بازی.

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

بوالعجب یاری ای یار خراسانی بنده بوالعجبی های خراسانم.

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

مکی به کعبه فخر کند مصریان به نیل ترسا به اسقف و علوی به افتخار جد.

جملات و اشعار زیبای ابوسعید ابوالخیر

سعادت بر زبر ( زیر ) سر توست. زیر قدم نه. تا دست بر سعادت رسد..

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

دو خطیب بر یک منبر خوش نیاید. چون حق می گوید:من. مگو من و مباش .

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

با زاهدان. زاهد باش و با صوفیان. صوفی باش و با عارفان چندانک خواهی باش .

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

وقت خویش نگاه باید داشت و آنجا که باریابی. اگر همه بر سر کوهی باشد.

نگاه دار و ملازم گیر. آلوده مکن ؛ که آن چون آبگینه شامی بود که اگر اندک چیزی با او کوبد بشکند.

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

هرکه چنان پندارد که بی جهد رسید خطا است و هر که بجهد داند هم خطا است.

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

خردمند آن است که چون کارش پدید آید. همه رای ها را جمع کند و به بصیرت در آن نگرد.

تا آنچه که صواب است. از او بیرون کند و دیگر را یله کند.

همچنان که کسی را دیناری گم شود اندر میان خاک: اگر زیرک باشد. همه خاک را که در آن حوالی بود. جمع کند و به غربالی فرو گذارد تا دینار پدید آید.

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

مرد آن بود که در میان خلق بنشیند و برخیزد و بخسبد و بخورد و در میان بازار در میان خلق ستد و داد کند

و با خلق بیامیزد و یک لحظه. به دل. از خدای غافل نباشد .

هر کسی بر دیوار خانه خویش. نام امیر خویش نویسد.

سخنان زیبای ابوسعید ابوالخیر

می دانید که این سید چه می گوید ؟

می گوید: نسبت ما داریم و عزت و دولت آنجاست.

بدان که محمد صلوات الله علیه آنچه یافت از نسبت یافت نه از نسب که ابوجهل و ابولهب هم از آن نسب بودند.

شما به نسب از آن مهتر قناعت کرده اید و ما همگی خویش در نسبت بدان مهتر در باخته ایم و هنوز قناعت نمی کنیم

لاجرم از آن دولت و عزت که آن مهتر داشت ما را نصیب کرد و بنمود که راه به حضرت ما به نسبت است نه به نسب.

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

حکایت نویس مباش. چنان باش که از تو حکایت کنند.

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

خواجه امام مظفر را بگویید که آن یک هم تویی. ما هیچ نیستیم.

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

امام مظفر حمدان در نوغان یک روز می گفت که

کار ما با شیخ ابوسعید هم چنان است که پیمانه ای ارزن. یک دانه شیخ ابوسعید است و باقی من.

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

زندان مرد. آسودن مرد است. چون قدم از زندان بیرون نهاد به مراد خواهی رسی.

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

در کشور عشق جای آسایش نیست آنجا همه کاهش است.افزایش نیست

بی درد و الم توقع درمان نیست بی جرم و گنه امید بخشایش نیست

سخنان و جملات زیبای ابوسعید ابوالخیر

از اهل زمانه عار می باید داشت وز صحبتشان کنار می باید داشت

از پیش کسی کار کسی نگشاید امید به کردگار می باید داشت

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

عشق آمد و شد چو خونم اندر رگ و پوست تا کرد مرا تهی و پر کرد ز دوست

اجزای وجودم همگی دوست گرفت نامی است ز من بر من و باقی همه اوست

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

ایزد که جهان به قبضه قدرت اوست داده است تو را دو چیز کان هر دو نکوست

هم سیرت آنکه دوست داری کس را هم صورت آنکه کس تو را دارد دوست

سخنان و جملات زیبای ابوسعید ابوالخیر

منبع : fa.wikiquote.org

برچسب ها : , ,

همچنین ببینید

سخنان و جملات زیبای کوکو شانل

سخنان و جملات زیبای کوکو شانل

جملات کوکو شانل سخنان و جملات زیبای کوکو شانل . گابریل بونور کوکو شانل معروف …

کامنت لطفا نظـــر خود را درباره این صفحه در بخش کـــامــنت بیان کنید کامنت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.