سخنان و جملات زیبا درباره شعر از بزرگان جهان

سخنان و جملات درباره شعر

سخنان و جملات زیبا درباره شعر از بزرگان جهان

سخنان و جملات زیبا درباره شعر

جملات زیبا درباره شعر

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

نظم. اولین قانون آسمانی است. : الکساندر پوپ

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

با زبان شعر بهتر می توان در دلها نفوذ کرد. : یوهان ولفگانگ فون گوته

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

زمانی چیزهایی مرا به خشم می آورد که امروز باعث خنده ام می شوند.

برای این کار پایداری لازم است تا با آن. انسان های میانه ی اهل عمل بر شاعران و هنرمندان خنده سر دهند. : فرناندو پسوا

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

آقای شاملو. از فروغ و سهراب شعر کدام یکی بیشتر به دلتان می نشیند ؟ “فروغ. چون عرفان سهراب را باور نمی کنم.” : احمد شاملو

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

هر کاری که با نظم عمومی و رسوم و آداب مطابقت داشته و از روی پرهیزگاری باشد. هرگز سزاوار ملامت نتواند بود. : افلاطون

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

یک مرد بزرگ عمل. به یک شاعر بایستی بسیار بیشتر نزدیک باشد تا به یک مؤلف دایره المعارف… . : آندره موروا

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

زمانی انسان می خواهد همگام با نظم جاودانه باشد که خودش خوب است. : فریدریش نیچه

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

شاعری را می شناسم که مانند بسیاری از کسان دیگر. جذابیت کمبودها و ضعف هایش

نسبت به کارهایی که تمام می کند و به کمال می رساند بیشتر است. : فریدریش نیچه

سخنان و جملات زیبای نیچه

متنهای زیبا درباره شعر از بزرگان جهان

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

شاعران همه باور دارند که هر گاه کسی بر چمن یا بر دامنه ای خلوت دراز بکشد و گوش کند.

از آن چیزهایی که در میان زمین و آسمان است چیزی دستگیرش نخواهد شد. : فریدریش نیچه

جملات زیبا درباره شعر

آینه ای وجود ندارد که بتواند ما را به خود ما به هیات موجودی خارجی نشان دهد.

چرا که آینه ای نیست که بتواند ما را از درونمان بیرون بکشد. پس روانی دیگر و نظمی دیگر برای نگریستن و اندیشیدن دیگر لازم است. : فرناندو پسوا

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

پرسش من از شاعران وطنم ( یا در وطنم ) – جوان ها بیش تر- این است که این شاعران و نویسندگان ( خارج از کشور ) .

که در قلب جهان مدرن ( و حالا پست مدرن ) زندگی می کنند.

و با بیش ترین منابع و انبوه گزاره ها سر و کار دارند. آیا چیزی از آن چه شما پست مدرنش می خوانید. نمی دانند

یا نه. درکشان از این کشمکش بیش تر فکری و فلسفی تا شعری. طوری است که با تامل بیش تر و ژرف تر به مسائل نگاه می کنند.

و شعر و داستان و مقاله را. معقول. ژرف. و جذاب می نویسند

و زبان بازی این جایی. واقعا حیرت آنها را برمی انگیزد… واقعا قضیه چیست ؟ : منوچهر آتشی

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

رفتار شاعران با تجربه های خویش بی شرمانه است. زیرا آنها را استثمار می کنند. : فریدریش نیچه

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

وزن شعر همان قدرتی است که تمام ذرات جمله را دوباره منظم ساخته و انتخاب کلمات را ایجاب کرده.

اندیشه را از نو رنگ آمیزی کرده و آن را عجیب تر. غریب تر و مبهم تر می سازد. : فریدریش نیچه

متنهای زیبا درباره شعر

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

شاعر فقط امکانی بشری را کشف می کند ؛ امکانی که تاریخ هم به نوبه ی خود روزی آن را کشف خواهد کرد. : میلان کوندرا

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

کسانی که در نقد شعرهای من فقط یک بعد یا یک وجه عاطفی به قول خودشان.

شورش علیه مظاهر شهری گری را وجه مطالعه و بررسی شعر من گرفته اند.

یک صدا نوشته اند که شعر فلانی سراسر نوستالژی گذشته و روستا است! ولی هیچکدام درباره نیما چنین نگفته اند. : منوچهر آتشی

سخنان و جملات زیبا درباره شعر

سخنان و جملات زیبای افلاطون

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

نیما مثل من روستایی کامل بوده. یا من مثل او. : منوچهر آتشی

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

زبان سپهری برای مردم دلپذیرتر است.

اما مثل این که شما با زبان سهراب زیاد موافق نیستید

و حتا یک جایی گفته اید آبتان باهم به یک جو نمی رود. “ولی من با “زبان” سهراب اشکالی ندارم.

چون او و فروغ را از این لحاظ در عرض هم می گذارم. مشکل من و سهراب. دنیایی است که او از آن صحبت می کند.

من دنیای او را درک نمی کنم. بهشت او اصلا از جنس جهنم من نیست.

ببین: تو حتا وقتی که تا خرخره لمبانده باشی هم می توانی معنی حرف مرا که می گویم گرسنه ام بفهمی.

چون سیری تو و گرسنگی من از یک جنس است منتها در دو جهت.

من اگر غذای کافی بخورم حالت الان تو را درک می کنم و تو اگر تا چند ساعت دیگر چیزی نخوری معنی حرف مرا.

اما من اگر خودم را تکه پاره هم بکنم نمی فهمم جغرافیای شعر سپهری کجا است.” : احمد شاملو

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

ملت ما محتاج به شنیدن حرف های جدی است.

این کار با دکلاماسیون انجام می گیرد. من معتقدم که شعر فارسی باید وزنی را اختیار کند

که به واسطه جدا شدن از موسیقی یک روند ما. به کار دکلاماسیون بخورد. : نیما یوشیج

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

در حقیقت. تنها یک چیز لازم است و آن اینکه انسان با توسل به هر نوع هنر یا شعری به خرسندی و ارضای خود دست یابد. : فریدریش نیچه

جملات زیبا درباره شعر

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

من شعر گفتن را بی نهایت دوست دارم.

اما مانند یک رابطه ی عاطفی پر دردسر که در پایان به یک ازدواج خوب می انجامد. من و شعر هم بس زمان برد تا همدیگر را شناختیم. : ریچارد براتیگان

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

شعر. گونه ای از حالت تاثر و هیجان است که در آن حالت. آرامش و سکون به انسان دست می دهد. : آندره موروا

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

چیزی که بیشتر مرا به این شیوه معتقد کرده است. همانا رعایت معنی و طبیعت خاص هرچیز است
و هیچ حسنی برای شعر و شاعر بالاتر از این نیست که بهتر بتواند طبیعت را تشریح کند و معنی را به طور ساده جلوه دهد. : نیما یوشیج

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

برای مرد عمل. اندیشه با عمل درهم است. همان گونه که برای یک شاعر.

اندیشه با تصویر و نشانه های درهم و مربوط می باشد. : آندره موروا

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

بیان این بیهودگی در شعر شاعران بزرگ معاصر. جز تقلید کورکورانه چه مفهوم دیگری دارد ؟
و چرا منتقدان. این حضور غلط را هرگز نقد نکردند.
ولی صدای واقعی مرا نوستالژی روستا و به تعبیری ارتجاعی تلقی کردند ؟

منظورم این است که جامعه و فرهنگ و درنتیجه شعر ما. تا هنوز موضوع نقدی واقعی و عمیق قرار نگرفته.

تا روشن شود کی حضور درست بقاعده دارد. و کی حضور ژورنالیستی.

بسیاری فرآیندهای فکری و فلسفی و هنری. مثل فرآیندهای سیاسی. در کشور ما. عمدتا ژورنالیستی و وارداتی است ؛

نه مخلوق و محصول حرکت طبیعی و رشد جامعه و تحول فردی در رابطه با تحول جمعی.

ذهنیت جمعی قرن هشتمی کجا و جنگولک بازی مدرنیستی اواخر قرن بیستم کجا ؟ : منوچهر آتشی

سخنان زیبا درباره شعر

سخنان و جملات زیبای آندره موروا

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

مادرم می گفت: “در راه شعری نخوان که در آن گوشت و پوست و خون و استخوان باشد.

زیرا سگهای لاغر زادگاهت سالهاست که آواره خیالند.” : حسین پناهی

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

خیال می کنم که همه قهرمان ها و تمامی شعرهای آزاد در هوای آزاد به تصور درآمده است. : والت ویتمن

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

شعر. بیان آرمان با احساس به زبان دیگر است که هیچ کس به کار می بندد.

چرا که هیچ کس به مانند شعر لب به سخن نمیگشاید. : فرناندو پسوا

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

با وجود عشق. هر انسانی سراینده می شود. : افلاطون

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

من برخی شاعران غنایی سرا را دوست دارم.
چون از بینش درست برخوردارند و هرگز حاضر نیستند احساس یا رویا را بیش از یک لحظه به هنر منتقل کنند. : فرناندو پسوا

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

یک زن از نتایج زحمت های خود در تنظیم خانه که دنیای کوچک کاملی است

باید به همان میزان مغرور و مفتخر باشد که یک رجل دولتی برجسته ای که توانسته مملکتی را نظم و ترتیب بخشیده و سازمان دهد. : آندره موروا

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

اشخاص همیشه گناه را به گردن شرایط و بی نظمی می اندازند ؛ من به شرایط و بی نظمی باور ندارم.

مردان کامیاب. شرایط و نظم را جستجو می کنند و آن را می آفرینند. : وینستون چرچیل

سخنان زیبا درباره شعر

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

عشق نیاز به تجزیه کننده ندارد. بلکه برای بیان نیازمند شاعر است. : آندره موروا

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

نوشتن برای شاعر به معنای از بین بردن دیوار نازکی است که در پس آن چیزی تغییر ناپذیر ( شعر ) در تاریکی پنهان است. : میلان کوندرا

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

خب. من در این جمع که به هر روی حسن نیتی در حرف هایشان می بینم.

سر دفاع از شعر خودم و مقوله ای را که شهرستانی گری.

اقلیمی بودن و… در شعر خودم هست. ندارم.

این کار. وظیفه منتقدان آشنا به کار نقد ادبی به شیوه امروزین مثلا غربی هاست که خود مبدع آن بوده اند.

و دریغا که حدود یک ربع قرن از مقوله شعر امروز در این ملک می گذرد

و ما هنوز یک کریتیک درست و حسابی و بی غرض و مرض و محیط به ادب گذشته و امروز مان نداریم. : منوچهر آتشی

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

نوشتن شعر را هیچ گاه کنار نگذاشتم. من در شعر رابطه ام را با زمان و زندگی نوین مردمم یافتم .

من هنگام نوشتن اشعار با همان ریتم هایی که در تاریخ قهرمانانه میهنم شنیده بودم زندگی می کردم.

خوشبختم از این که در این سال ها زندگی کرده ام و وقایعی را که نظیرشان در تاریخ یافت نمی شود. به چشم دیده ام. : آنا آخماتووا

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

آیا حضور مستمر این – به ظاهر – غم غربت روستا در شعر یک شاعر. نشانه طبیعی بودن و حقیقی بودن حضور او
در مقایسه با حضور ژورنالیستی بسیاران دیگر. حتا از معاریف – در عرصه ادبیات مدرن ایران نیست ؟ : منوچهر آتشی

سخنان زیبا درباره شعر

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

می بینی دیگر پر پرواز ندارم. در میان قوها … عزیز من! شاعر شعر عاشقانه باید مرد باشد.
وگرنه همه چیزی باژگونه خواهد بود. تا جدایی سر برسد باغ دیگر باغ نخواهد بود. خانه دیگر خانه و دیدار دیگر دیدار : آنا آخماتووا

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

فراموش نکنیم که استادان نثر تقریبا همیشه. خواه در میان همگان یا تنها برای نزدیکان خود. شاعر بوده اند.
در حقیقت تنها از دریچه شعر است که می توان نثری خوب نوشت. : فریدریش نیچه

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

شعر. قسمتی از دانش بشری است. : فرانسیس بیکن

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

شعر. پویشی جاودانه در جستجوی حقیقت است. : فرانتس کافکا

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

من هفت سال شعر گفتم تا یاد بگیرم چگونه یک جمله ی درست بنویسم. : ریچارد براتیگان

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

هر عمل دسته جمعی وقتی درست رهبری نگردد دچار آشفتگی و بی نظمی می شود. : آندره موروا

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

شیرین ترن نتیجه ی دقت و نظم. پیروزی است. : ایمانوئل کانت

جملات زیبا درباره شعر

سخنان و جملات زیبای ریچارد براتیگان

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

بنابراین شعر گلگون سوار من. شورش من است علیه وضعیت دروغی جامعه روزگاری که تندیس. نماد شکل سیاسی – اجتماعی آن است.
ممکن است انتقاد این باشد که: شورش علیه تندیس. گذشته را مراد می کند. نه آینده را.

می گویم در ظاهر بله ؛ چون تا آن لحظه زیبایی گذشته قطعیت دارد. و ما یک زیبا را کشته ایم و نعشش را زیر پای یک تندیس دن کیشوتی گذاشته ایم.

زیبایی آینده باید در استمرار زیبایی گذشته به وجود آید.

حرف من این است که ما گذشته خود را ادامه نداده ایم و امروز ما ( یا آن روز ما ) بر اساس گذشته ما پی ریزی نشده است.

ما خود را منقطع کرده ایم و سپس خانه ای در باد بنا نهاده ایم.

من علیه این انقطاع غلط همیشه شوریده ام. یعنی به ندای طبیعت خودم جواب داده ام. : منوچهر آتشی

سخنان و جملات زیبا درباره شعر از بزرگان جهان

همچنین بخوانید : جملات زیبا درباره تاریخ

برچسب ها :

همچنین ببینید

سخنان و جملات زیبا درباره عدالت از بزرگان و فلاسفه جهان

سخنان و جملات زیبا درباره عدالت از بزرگان و فلاسفه جهان

جملات و سخنان عدالت سخنان و جملات زیبا درباره عدالت از بزرگان و فلاسفه جهان …

کامنت لطفا نظـــر خود را درباره این صفحه در بخش کـــامــنت بیان کنید کامنت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.