اگه یک روز برسه زمین به جام آسمون – ناصر عبداللهی

ناصر عبداللهی

اگــه یک روز بــرســه زمین بــه جام آســمون.

اگــه یک روز بــرســه محشــر و ای دنیا تــموم.

اگــه یکدفــه بکنــت خدا ای دنیا زیــر و رو.

اگــه هــم جدا ندنــتن زن از مــرد و شو ا روز.

انسان غافلن انسان غافلن انسان غافلن

واللــه کــه انسان غافلن

اگــه یک روز بــرســه زمین بــه جام آســمون.

اگــه یک روز بــرســه محشــر و ای دنیا تــموم.

اگــه یکدفــه بکنــت خدا ای دنیا زیــر و رو.

اگــه هــم جدا ندنــتن زن از مــرد و شو ا روز.

انسان غافلن واللــه کــه انسان غافلن

انسان غافلن واللــه کــه انسان غافلن

آدمی لحظــه بــه لحظــه بــه طــرف مــرده اریــت.

راهی بی هــمن چــه بــهــتــه کــه وا یک خنده بــریــت.

دل وا ای ثــروت و ای دنیای فانی خو نــبنــت.

دلخو یک لحظــه وا او خالق عادل خو بــبنــت.

انسان غافلن واللــه کــه انسان غافلن

انسان غافلن واللــه کــه انسان غافلن

آدمی کــه هــمــه ی عــمــر فقط بی خو اگینــت

روی گنــبد گناهوش با غــرور و کــبــر انینــت

آدمی کــه از یــه چک خونن و آبن چــه اگیــت ؟

وقــتی هــم مــرد ابو خوراک صد کــرم چــه اگیــت ؟

آدمی کــه از یــه چک خونن و آبن چــه اگیــت ؟

وقــتی هــم مــرد ابو خوراک صد کــرم چــه اگیــت ؟

انسان غافلن واللــه کــه انسان غافلن

انسان غافلن واللــه کــه انسان غافلن

آدمی بــه پول انازت یا بــه قامــت یا بــه زور ؟

پول کــه بادن قامــتــم اشکینــت و پیــر ابوت و کور

یــه روزی هــم مــرگ اتات و روح اریــت از قامــتش

زیــر خــروار فــراموشی اکــردن بی تنش

انسان غافلن واللــه کــه انسان غافلن

انسان غافلن واللــه کــه انسان غافلن

آدمی وقــتی افــهــمــت کــه دگــه دیــرن بــراش

حالا او رو اســب تسخیــرنو خشخاشن هواش

جون اکنــت تا عــمــر ادیــت بــه خاطــر مال و منال.

عاقــبــت هــم نادونــه کــه امونــت یا کــه زوال.

انسان غافلن واللــه کــه انسان غافلن

انسان غافلن واللــه کــه انسان غافلن

تکست و متن اهنگ و ترانه ناصر عبداللهی

برچسب ها :

همچنین ببینید

از خانه بیرون میروم اما کجا امشب – ناصر عبداللهی

از خانه بیرون میروم اما کجا امشب – ناصر عبداللهی

از خانــه بیــرون میــروم اما کجا امشــب ؟ شاید تو میخواهی مــرا در کوچــه ها …

کامنت لطفا نظـــر خود را درباره این صفحه در بخش کـــامــنت بیان کنید کامنت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.