دو تا چشم بی تکلّف – ناصر عبداللهی

ناصر عبداللهی

دو تا چشــم بی تکلّف

یــه صدای خشک زخــمی

یــه نگاه بی ســتاره

دو تا دســت پینــه بســتــه

دو تا پای خــرد و خســتــه

کــه دیگــه رمق نداره

از ســر صــبح تا دل شــب

میپیچــه صدای گاری

تو گوش کــر خیابون

توی گــرما زیــر آفــتاب

توی ســرما زیــر بارون

ســر چــهارراه دور میدون

میخوام از شــما بخونــم

شــما کــه غــریــبــه هســتین

پیش چشــم آشناها

از هــمیشــه تا هــمیشــه

دســتاتون رو هدیــه کــردین

بــه نگاه ســرد ماها

میخوام از شــما بخونــم

شــما کــه غــریــبــه هســتین

پیش چشــم آشناها

از هــمیشــه تا هــمیشــه

دســتاتون رو هدیــه کــردین

بــه نگاه ســرد ماهااااااااااا

پیشــتون مثل یــه بــرّه ســت

ســر بــه زیــر و رام و آروم

دنیا با این هــمــه گــرگیش

توی این معــرکــه میدون

کوچیکــه قد یــه کوچــه

با نــهایــت بزرگیش

توی مشــتاتون اسیــره

مثل بازیچــهء کوکی

کــه تو دســت این و اونــه

اگــه مــردی مونده باشــه

توی بازوی شــماهاســت

جون هــرچی پــهلوونــه

میخوام از شــما بخونــم

شــما کــه غــریــبــه هســتین

پیش چشــم آشناها

از هــمیشــه تا هــمیشــه

دســتاتون رو هدیــه کــردین

بــه نگاه ســرد ماها

میخوام از شــما بخونــم

شــما کــه غــریــبــه هســتین

پیش چشــم آشناها

از هــمیشــه تا هــمیشــه

دســتاتون رو هدیــه کــردین

بــه نگاه ســرد ماهااااااااااا

کوچیکین امّا بزرگین

هــرچی سخــتیا زیاده

هــمّت شــما بلنده

توی این دوره زمونــه

خیلی حــرفــه کــه یــه بچــه

کــمــر مــردی بــبنده

دل آســمون میــریزه

وقــتی لــبــهاتون میلــرزه

امّا گــریــه رو میخندین

کوچیکین امّا بزرگین

بــه خود خدا قســم کــه

شــماها یــه پارچــه مــردیـــــــــن

میخوام از شــما بخونــم

شــما کــه غــریــبــه هســتین

پیش چشــم آشناها

از هــمیشــه تا هــمیشــه

دســتاتون رو هدیــه کــردین

بــه نگاه ســرد ماها

میخوام از شــما بخونــم

شــما کــه غــریــبــه هســتین

پیش چشــم آشناها

از هــمیشــه تا هــمیشــه

دســتاتون رو هدیــه کــردین

بــه نگاه ســرد ماهااا

میخوام از شــما بخونــم

شــما کــه غــریــبــه هســتین

پیش چشــم آشناها

از هــمیشــه تا هــمیشــه

دســتاتون رو هدیــه کــردین

بــه نگاه ســرد ماهااا

میخوام از شــما بخونــم

شــما کــه غــریــبــه هســتین

پیش چشــم آشناها

از هــمیشــه تا هــمیشــه

دســتاتون رو هدیــه کــردین

بــه نگاه ســرد ماهااا

تکست و متن اهنگ و ترانه ناصر عبداللهی

برچسب ها :

همچنین ببینید

من خودمم نه خاطره – ناصر عبداللهی

من خودمم نه خاطره – ناصر عبداللهی

من خودمــم نــه خاطــره . منظــره ام نــه پنجــره من یــه هوای تازه ام . …

کامنت لطفا نظـــر خود را درباره این صفحه در بخش کـــامــنت بیان کنید کامنت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.