از خانه بیرون میروم اما کجا امشب – ناصر عبداللهی

ناصر عبداللهی

از خانــه بیــرون میــروم اما کجا امشــب ؟

شاید تو میخواهی مــرا در کوچــه ها امشــب

پشــت ســتون سایــه ها روی درخــت شــهــر

میجویــم اما نیســتی در هیچ جا امشــب

ای ماجــرای شعــر و شــبــهای جنون من

آخــر چگونــه ســر کنــم بی ماجــرا امشــب ؟

ای ماجــرای شعــر و شــبــهای جنون من

آخــر چگونــه ســر کنــم بی ماجــرا امشــب ؟

میدانــم . آری . نیســتی . اما نــمیدانــم

بیــهوده میگــردم بــه دنــبالــت چــرا امشــب ؟

هــر شــب تو را بی جســتجو میافــتــم اما

نگذاشــت بی خوابی بــه دســتانــم تو را امشــب

ای ماجــرای شعــر و شــبــهای جنون من

آخــر چگونــه ســر کنــم بی ماجــرا امشــب ؟

ای ماجــرای شعــر و شــبــهای جنون من

آخــر چگونــه ســر کنــم بی ماجــرا امشــب ؟

هــر شــب صدای پای تو میآمد از هــر چیز

حــتی ز بــرگی هــم نــمیآید صدا امشــب

تا سایــه ای دیدم شــبیــهــت نیســت . اما حیف

ای کاش میدیدم بــه چشــمانــم خطا امشــب

امشــب ز پشــت ابــرها بیــرون نیامد ماه

بشکن غــرق را ماه من . بیــرون بیا امشــب

گشــتــم تــمام کوچــه ها را . یکنفس هــم نیســت

شاید کــه بخشیدند دنیا را بــه ماه امشــب

طاقــت نــمیارم تو کــه میدانی از دیشــب

باید چــه رنجی بــرده باشــم بیگدار . امشــب

ای ماجــرای شعــر و شــبــهای جنون من

آخــر چگونــه ســر کنــم بی ماجــرا امشــب ؟

ای ماجــرای شعــر و شــبــهای جنون من

آخــر چگونــه ســر کنــم بی ماجــرا امشــب ؟

تکست و متن اهنگ و ترانه ناصر عبداللهی

برچسب ها :

همچنین ببینید

پشت این پنجره ها وقتی بارون میباره – ناصر عبداللهی

پشت این پنجره ها وقتی بارون میباره – ناصر عبداللهی

پشــت این پنجــره ها وقــتی بارون میــباره وقــتی آهســتــه غــروب . تو خونــه پا میذاره …

کامنت لطفا نظـــر خود را درباره این صفحه در بخش کـــامــنت بیان کنید کامنت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.