اشعار زیبایی خارجی

اشعار زیبایی خارجی
ترجمه فارسی اشعار شاعران خارجی
معروف و سرشناس

اساطیر یونان باستان

اساطیر یونان باستان
اساطیر یونان و روم باستان
همینطور اساطیر نورس

ضرب المثل ها

ضرب المثل ها
ضرب المثل ها
مجموعه ضرب المثل های معروف در زبانهای مختلف

تست هوش و آی کیو ریون

تست هوش ریون
تست هوش و آی کیو شما میباشد
با پاسخ به 60 سوال تصویری آنلاین

تست انلاین هوش هیجانی

تست انلاین هوش هیجانی
تست هوش هیجانی بدهید
بصورت آنلاین و حرفه ای

ساخت اسمهای عجیب و غریب

ساخت اسمهای اجق وجق
ابزار تغییر شکل نوشته و اسم
به زبان فارسی که خودم شخصا بهینه کردم